Zapraszamy do udziału w Programie Badań Przesiewowych dla

advertisement
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej
Zapraszamy do udziału w Programie Badań
Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka
jelita grubego, w zakresie wykonywania badań
kolonoskopowych.
Szpital Powiatowy w Limanowej uzyskał z Ministerstwa Zdrowia dodatkowe środki finansowe w wysokości 78 750 zł na
realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego” w ramach
programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w systemie oportunistycznym. W
ramach zadania wykonujemy bezpłatnie profilaktyczną kolonoskopię. Dzięki otrzymanej puli pieniędzy będzie możliwe
wykonanie dodatkowych 175 badań.
Badania wykonywane są w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego zlokalizowanej na II piętrze budynku
głównego Szpitala (obok pracowni RTG).
Na badania zapraszamy osoby w wieku:
●
●
●
50-65 lat
40-65 lat z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego (RJG)
osoby bez objawów sugerujących RJG, które nie miały kolonoskopii w ostatnich 10 latach
Aby wziąć udział w badaniu nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy nr PESEL.
Profilaktyczna kolonoskopia:
●
●
●
●
●
●
●
zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego (RJG) o 60-90%
wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych
wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu zmniejsza ryzyko zachorowania na RJG
jest bezpieczna (perforacja w PBP: 0,01%)
wskazana jest raz w życiu, dalsze postępowanie zależy od wykrytych zmian
w szczególnych wypadkach (decyzja lekarza) może się odbyć w znieczuleniu, wymagane są wtedy aktualne badania
krwi
wykonywana jest w ośrodkach, których jakość jest starannie monitorowana.
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego naszego Szpitala wyposażona jest w najnowocześniejsze typy
endoskopów, spełnia najnowocześniejsze standardy wyposażenia. Posiadane endoskopy są wyposażone w
nowoczesne systemy obrazowania oparte na technice HD (high definition) pozwalające na uzyskanie obrazów
wysokiej rozdzielności. Dodatkowo obraz wspomagany jest techniką tzw. obrazowania wąskopasmowego - co
zwiększa skuteczność wykrywania zmian polipowatych, które mogą być zmianami przednowotworowymi.
Należy zaznaczyć, że pod względem jakości wykonywania badań Pracownia stanowi konkurencję na rynku usług
1
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej
medycznych. Jakość ta wyraża się dużym wskaźnikiem wykrywania zmian polipowatych w jelicie grubym. Na uwagę
zasługuje fakt, że pracownia oferuje wykonywanie badań kolonoskopowych w analgosedacji czyli w znieczuleniu, w
asyście anestezjologa.
Koordynatorem programu jest Kierownik Pracowni lek. med. Mariusz Bobula.
Wszelkie informacje na temat badania można uzyskać pod nr tel: 18 33 01 700 wew. 848.
2
Download