powiat walczy z cukrzycą iz rakiem jelita grubego

advertisement
POWIAT WALCZY Z CUKRZYCĄ I Z RAKIEM JELITA GRUBEGO !
Starostwo Powiatowe w Łobzie realizując Powiatowy Program Zdrowotny na
lata 2007-2013 podjęło decyzje o opracowaniu i wdrożeniu w życie w 2008 r.
następujących programów zdrowotnych:
•Program Przeciwdziałania Cukrzycy dla Mieszkańców Powiatu Łobeskiego
Realizatorem programu wyłonionym w otwartym konkursie ofert jest Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Nr 5 w Łobzie, ul. Sikorskiego 6, 73-150 Łobez
Program obejmuje bezpłatne badania poziomu cukry, cholesterolu
i trójglicerydów. Dodatkowo prowadzone są prelekcje edukacyjne o cukrzycy
i sposobach postępowania z chorobą.
Program realizowany dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego od 34 roku życia.
Program
realizowany
w
miesiącu
listopadzie,
wg
następującego
harmonogramu:
1. Łobez – 19 listopada godz. 10,00 – 12,00 – Łobeski Dom Kultury,
2. Węgorzyno – 24 listopada 2008 r. godz. 10,00 – 12,00 – Gimnazjum,
ul. Kościuszki,
3. Dobra – 25 listopada 2008 r., godz. 10,00 – 12,00 – Biblioteka Miejska,
4. Resko, 26 listopada 2008 r., godz. 10,00 – 12,00 – Centrum Informacji,
5. Radowo Małe, 27 listopada 2008 r., godz. 10,00 – 12,00 – Urząd Gminy
Zapisy na miejscu w dniu badania, obowiązkowo wziąć dowód osobisty.
Badania prowadzone na czczo.
•Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego dla
Mieszkańców Powiatu Łobeskiego
Realizatorem programu wyłonionym w otwartym konkursie ofert jest NZOZ
„INTERMED”, ul. Poniatowskiego 26A, 72-200 Nowogard.
Program obejmuje bezpłatne badanie kolonoskopii i konsultacje specjalistyczne.
Program realizowany jest dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego:
- w wieku 34 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
- oraz w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo,
dzieci).
Program realizowany w Szpitalu w Resku.
Chętni mogą się zgłaszać osobiście do Szpitala w Resku bądź
telefonicznie dzwoniąc pod numer - 091 39 52 726.
Program realizowany do 15 grudnia 2008 r.
Download