Wlew kontrastowy jelita grubego (kolografia) 1. Kolografia jest to

advertisement
Wlew kontrastowy jelita grubego (kolografia)
1. Kolografia jest to metoda rentgenowska diagnostyki jelita
grubego.
2. Pacjent ambulatoryjny na badanie zgłasza się w
wyznaczonym wcześniej terminie, pacjent szpitalny
wzywany jest przez pielęgniarkę rtg w ustalonym dniu
badania.
3. Badanie wykonywane jest wyłącznie na podstawie
odpowiednio wypełnionego skierowania oraz pisemnej
zgody pacjenta na jego wykonanie.
4. Badanie wykonywane jest z udziałem lekarza radiologa i
pielęgniarki rtg.
5. Badanie polega na podaniu środka cieniującego do jelita
grubego (doodbytniczo), obserwacji obrazu jelit na
monitorze i wykonaniu zdjęć rtg jelita grubego. Po
wypróżnieniu wykonywane jest dodatkowe zdjęcie całej
jamy brzusznej.
6. Wynikiem badania jest płyta CD z nagranym badaniem
oraz opis badania. Na kopercie, w której znajduje się
płyta zamieszczone są informacje na temat minimalnych
parametrów, które musi spełniać komputer do
odtworzenia badania zapisanego na płycie.
Przygotowanie do badania:
W godzinach rannych w dniu poprzedzającym badanie
pacjent powinien zażyć preparat przeczyszczający, zgodnie
z zaleceniami producenta (np. X-PREP lub FORTRANS). Do
końca dnia pacjent powinien wypić od 2 do 3 litrów płynów
(nie gazowanych, nie wzdymających). W dniu badania około
godziny 6-7 należy wykonać wlewkę doodbytniczą (np.
ENEMA) w celu dokładnego oczyszczenia jelita.
Inne przygotowanie pacjenta to podawanie diety
bezresztkowej przez 3-4 dni.
Małe dzieci do 2-go roku życia nie wymagają w/w
zaleceń przed wykonaniem badania.
Download