Załącznik nr 10 c Lista powiatów województwa podlaskiego

advertisement
Załącznik 10 c - Lista powiatów województwa podlaskiego nieobjętych Programem badań
przesiewowych raka jelita grubego
Lista została przygotowana na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie (Uchwała nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r.).
Lista powiatów województwa podlaskiego nieobjętych Programem badań przesiewowych
raka jelita grubego w 2015 roku (województwo podlaskie)
Powiat
Augustowski
Bielski
Grajewski
Hajnowski
Kolneński
Łomżyński
Moniecki
Sejneński
Siemiatycki
Sokólski
Suwalski
Wysokomazowiecki
Zambrowski
M. Łomża
M. Suwałki
Wielkość populacji 55- 64 lata
w roku 2015
7 604
7 955
6 543
7 203
4 666
6 103
5 280
2 762
6 396
9 516
4 327
7 640
5 873
9 684
9 874
Download