KOLONOSKAPIA Ankieta przed badaniem Badanie jelita grubego

advertisement
KOLONOSKAPIA
Ankieta przed badaniem
Badanie jelita grubego-pełna kolonoskopia obejmuje zakresem badania
całe jelito grube.Zalecane jest w przypadku dolegliwości bólowych
brzucha, wzdęć, zaburzeń wypróżniana, przy podejrzeniu zmian
zapalnych błony śluzowej jelita grubego i zmian
nowotworowych-polipów, , zmian rakowych.Kolonoskopię należy wykonać
szczególnie w każdym przypadku niezdiagnozowanego krwawienia z
dolnego odcinka przewodu pokarmowego, przy obecności krwi utajonej
w stolcu i przy jakimkolwiek podejrzeniu o rozwój nowotworu w obrębie
jelita grubego, przy niejasnych obrazach RTG przewodu pokarmowego.
Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt giętkiego wziernika i ocenie
stanu jelita wewnątrz , w razie potrzeby w trakcie badania pobiera się
wycinku i o ile stan pacjenta pozwala usuwa się zmiany patologiczne/
np.polipy/, co nie jest możliwe przy np. badaniu rtg.Kolonoskopia jest
badaniem o dużej sile diagnostycznej, pozwalającym na wykrycie
większości zmian patologicznych w obrębie jelita grubego.
Badanie przeprowadza się pozycji leżącej-na lewym boku lub na wznak.
Pacjent do badania powinien być przygotowany poprzez zastosowanie
odpowiedniej diety i środka czyszczącego, powinien być na czczo. Badanie
wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym/ w sedacji-po podaniu środka
zmniejszającego napięcie nerwowe i środka przeciwbólowego/.W związku
z tym pacjent wymaga opieki po badaniu - potrzebne jest aby przybył na
badanie z osobą towarzyszącą.
Możliwe powikłania: powikłania zdarzają się bardzo rzadko ale są
możliwe/ w 0,35% na wykonywaną ilość badań/, najpoważniejszym z
nich jest przedziurawienie ściany jelita w trakcie badania/ok 0,18%
przypadków/ co powoduje konieczność zaopatrzenia chirurgicznego lub
operację, możliwe jest także sporadycznie/0,008% przypadków/
krwawienie, wymagające nadzoru szpitalnego szczególnie w przypadku
dużego krwawienia i czasami leczenia operacyjnego. Dość często po
kolonoskopii występuje wzdęcie i pobolewania brzucha- objawy te z
reguły nie mają istotnego znaczenia klinicznego i w krótkim czasie
samoistnie ustępują i nie wymagają leczenia.
Sporadycznie w trakcie badania zdarzają się zaburzenia akcji serca, co
wymaga podania odpowiednich leków.
Przed badaniem , aby ograniczyć na tyle o ile jest to możliwe
wystąpienie powikłań potrzebna jest odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy istnieje skłonność do krwawień- szczególnie po zranieniu,
skaleczeniu i np. po usunięciu zęba, do powstawania sińców po urazie
tępym, czy stosuje pani leki przeciwkrzepliwe/warfin, preparaty aspiryny,
pradaxę, acenokumarol/
....................................................................................................
2. Czy choruje Pan /Pani na choroby przewlekłe, szczególnie choroby
serca, nadciśnienie, cukrzycę, choroby układu nerwowego, jaskrę.
....................................................................................................
3. Czy występują u Pana/Pani uczulenia na jakiekolwiek leki, substancje
pożywcze i uczulenia na inne substancje
....................................................................................................
Postępowanie po badaniu;
Pacjent, ze względu na podane znieczulenie, po badaniu odpoczywa, jest
to czas potrzebny do wybudzenia ze znieczulenia.Po wybudzeniu pacjent
nie powinien przebywać do końca dnia sam. Może od razu, pod
warunkiem pełnego wybudzenia, spożywać posiłki.
W razie wątpliwości na temat badania i związanych z powyższą
informacją prosimy o pytania celem uzupełnienia informacji dla pełnej
wiedzy i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
Download