Wirtualna kolonoskopia TK 42 KB

advertisement
WIRTUALNA KOLONOSKOPIA TK
Wirtualna kolonoskopia TK nazywana również kolonografią TK to stosunkowo młoda technika badania jelita grubego w celu
wykrycia wczesnych postaci raka oraz stanów przedrakowych. Badanie to według obecnych standardów musi odbyć się po
specjalnym przygotowaniu, którego istotnym elementem jest oczyszczenie jelita.
Wskazania do wykonania kolonografii TK :

niepełna lub nieudana kolonoskopia

pacjenci z przeciwwskazaniami do kolonoskopii (zapalenie uchyłków i jelita w ostrej fazie)

uchyłkowatość jelita grubego

po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego (ocena wznowy, obecności polipów, meta)

chorzy po naświetlaniu jamy brzusznej z ryzykiem perforacji

badanie przesiewowe u pacjentów z grupy ryzyka
Zalety kolonografii TK :

krótki czas badania

dobra tolerancja badania przez pacjentów

brak znieczulenia

możliwość oceny całego jelita grubego

równoczesna ocena pozostałych narządów jamy brzusznej i miednicy małej

ocena zmiany śródściennej i naciekania (niemożliwa w przypadku klasycznej kolonoskopii)

czułość w wykrywaniu zmian >8 mm porównywalna z kolonoskopią klasyczną

wysokie bezpieczeństwo metody – mniejsze ryzyko perforacji

wymaga tylko niewielkiej współpracy ze strony pacjenta

pozwala na ocenę stopnia zaawansowania nowotworu (TNM)

umożliwia precyzyjną lokalizację zmian przed zabiegiem operacyjnym

niższa dawka promieniowania w porównaniu z wlewem doodbytniczym dwukontrastowym
Wady kolonografii TK :

brak możliwości pobrania wycinka do badania histopatologicznego

narażenie na promieniowanie jonizującego

zależność od stopnia przygotowania pacjenta do badania (jak w klasycznej kolonoskopii)

brak możliwości oceny koloru śluzówki jako wykładnika perfuzji
Przeciwwskazania do kolonografii TK :

bezwzględne : ciąża

względne : uczulenie na środki kontrastowe, niewydolność nerek
Badanie kolonografii TK wykonywane jest wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza. Badanie wykonywane
odpłatnie również wymaga stosownego skierowania.
Rejestracja na badanie wirtualnej kolonoskopii TK odbywa się :

osobiście w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej w budynku głównym szpitala na pierwszym piętrze
codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00

telefonicznie pod numerem telefonu (59) 86 35 227 lub (59) 86 35 260 codziennie w dni robocze w godzinach 9.00 –
17.00
Przygotowanie do badania wirtualnej kolonoskopii TK :
W 2-3 dniach poprzedzających badanie należy stosować dietę bezresztkową, czyli bez tłuszczu, płatków, warzyw, owoców i
chleba. Można przyjmować produkty mięsne gotowane, ziemniaki, ryż, makaron, jajka gotowane. Nie spożywać gęstych soków
(nektarów) i alkoholu. Proszę spożywać trzy posiłki dziennie : śniadanie, obiad, kolację. Jako napój stosować wodę.
W celu odpowiedniego przeczyszczenia jelit w dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć :
o godz. 17.00 – GASTROGRAFIN w ilości 50 ml i popić obficie wodą
o godz. 18.00 – najlepiej na 30 minut przed posiłkiem - 9 miarek, czyli 45 ml preparatu PHOSPHO-LAXATIVE ze szklanką wody
i popić następną szklanką wody
o godz. 19.00 – 4 tabletki preparatu BISACODYL
o godz. 20.00 – GASTROGRAFIN w ilości 50 ml i popić obficie wodą.
W dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania należy obficie przyjmować wodę.
W dniu badania proszę nic nie jeść, wypróżnić się przed dotarciem na badanie.
Przychodząc na badanie proszę zabrać ze sobą oprócz skierowania, także całą dokumentację choroby (wszystkie dotychczas
wykonane badania TK, USG, RTG, gastroskopię, kolonoskopię, etc.) oraz aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we
krwi.
W przypadku rezygnacji z badania proszę niezwłocznie powiadomić Rejestrację Pracowni pod numerem telefonu : (59) 86
35 227, (59) 86 35 260 lub osobiście.
Przebieg badania wirtualnej kolonoskopii TK :
Pacjent nie musi w całości rozbierać się do badania. Układany jest na ruchowym stole, na którym wjeżdża do środka aparatu
(tzw. gantry). Przed rozpoczęciem badania podawane jest doodbytniczo powietrze w celu właściwego rozdęcia jelita grubego.
Badanie wykonywane jest w ułożeniu na plecach oraz na brzuchu. Podawany jest ponadto dożylny środek kontrastowy, dlatego
pacjent musi do badania dostarczyć wynik aktualnego poziomu kreatyniny we krwi.
Wynik badania jest zazwyczaj dostępny w ciągu kilku dni w Rejestracji Pracowni. O dokładnym terminie odbioru pacjent
zostanie poinformowany po zakończeniu badania.
Piśmiennictwo :
1.
Pilch-Kowalczyk J., Konopka M., Wróbel M., Hartel M., Gibińska J., Zymon-Zagórska A., Pilch-Kowalczyk M., Baron
J., Wirtualna kolonoskopia w badaniach TK i MR., Wiadomości Lekarskie 2004, LVII, 7-8.
2.
Zalecenia American Cancer Society – Prevention the Focus of New Colon Cancer Screening Giudelines
(www.cancer.org).
3.
Lebda-Wyborny T., Barczyk A., Pilch-Kowalczyk J., Wirtualna kolonoskopia CT – nowa metoda oceny patologii jelita
grubego. Chirurgia Polska 2008, 10, 2, 88-100.
Download