Program profilaktyki chorób odtytoniowych

advertisement
Program onkologiczno-genetyczny wczesnego wykrywania
raka jelita grubego, błony śluzowej trzonu macicy,
raka piersi, raka jajnika.
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na
nowotwory złośliwe:
Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie
uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika
Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i
błony śluzowej trzonu macicy
Adresaci:
Program adresowany jest do pacjentów, u których w najbliższej rodzinie (dziadkowie, rodzice,
rodzeństwo i drugi stopień pokrewieństwa np. rodzeństwo matki i ojca) wykryto niżej
wymienione nowotwory: piersi, jajnika, trzonu macicy oraz jelita grubego.
Realizatorzy:

WSS im. M. Kopernika, Łódź, Pabianicka 62, tel. 42 689 56 28 (moduł I i II)

Salve, Łódź, Struga 3, tel. 42 633 78 01, 633 56 61 (moduł I i II)

NZOZ Salvemedica, Łódź, Szparagowa 10, tel. 42 254 64 00, 42 254 64 01 (modul I)
Download