rakjelitagrubego - See This, Now Read This

advertisement
Dr. Paweł Weiss
www.seethisnowreadthis.com
Rak Jelita Grubego
Według PUO
17.02.2012
Epidemiologia




Drugi najczęściej występujący nowotwór w
Polsce
Występuje równie u kobiet i mężczyzn
W 2008 roku rozpoznano 9103 nowych
przypadków
Odnotowano 7196 zgonów z tego powodu
Etiopatogeneza


80% przypadków stanowią raki
sporadyczne
20% przypadków stanowią raki
występujące rodzinnie
Czynniki ryzyka Epidemiologiczne

Wiek

Masa ciała

Aktywność

Rasa biała

Geografia: północne kraje Europy
Czynniki ryzyka – tak zwane
jelitowe


Występowanie raka jelita grubego wśród
krewnych 1. stopnia
Uwarunkowane genetycznie zespoły (FAP,
HNPCC)

Polipy w jelicie

Stany zapalne jelit
Czynniki ryzyka - dietetyczne

Zwiększona zawartość tłuszczów w posiłku

Wpływ witamin

Wapń

Alkohol
Czynniki ryzyka - mieszane

Obecność ureterosigmoidostomii

Przebycie cholecystektomii

Przebycie radioterapii

Akromegalia

Przeszczep nerek

Cukrzyca

Stres
Profilaktyka

Leki NLPZ – aspiryna, ale stosowanie z
powodów działań niepożądanych jest nie
zalecane

Aktywność

Dieta z wysoko błonnikowa

Masa ciała

Czerwone mięso – jak najmniej
Badania przesiewowe

Badania kału na krew utajoną co 12
miesięcy

Sigmoidoskopie co 5 lata

Kolonoskopię co 10 lat

Badania od 50 roku życia u każdego

Badania od 40 roku u ludzi z rodzinną
historie raka jelit, lub 10 lat wcześniej niż
postawienie diagnozy raka jelita u
krewnego
Lokalizacja

Odbytnica 30% - 50%

Esica 15% - 20%

Wstępnica 14%

Poprzecznica 9%

Zstępnica 6%
Nietypowe objawy

Przetoki

Gorączka

Sepsa
Rozpoznawanie – objawy
kliniczne

Osłabienie

Utrata masy ciała

Ból brzucha

Nowe zaparcie lub biegunka
Rozpoznawanie - szpital

Niedokrwistość

Podwyższone stężenie CEA

Pozytywny wynik testu na obecność krwi
utajonej w kale

Endoskopia

Tomografia
Ocena zaawansowania

Badania obrazowe: USG, KT, RTG, US,
MR

Echokardiografia

Stężenie CEA

Klasyfikacja zaawansowania według
systemu TNM
5-letnie przeżycie

St. I (T1-2 N0) — 93 %

St. IIA (T3N0) — 85 %

St. IIB (T4N0) — 72 %

St. IIIA (T1-2 N1) — 83 %

St. IIIB (T3-4 N1) — 64 %

St. IIIC (N2 ) — 44 %
Leczenie

Chirurgiczne

Chemioterapia

Radioterapia

Psychoterapia

Paliacja
Obserwacja po leczeniu



Badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz
oznaczenie CEA co 3 – 6 miesięcy przez 3 lata i
co 6 miesięcy w 4. i 5. roku
KT brzucha i klatki piersiowej co 6 – 12
miesięcy przez 3 lata u chorych z dużym
ryzykiem nawrotu
Kolonoskopia w ciągu 1. roku, później co 3 – 6
lat
Powikłania chemioterapii

Sucha jama ustna

Nadciśnienie

Uszkodzenie nerwów

Zmiany na skórze

Biegunka

Zakażenia
Powikłania chirurgii

Nietrzymania stolca

Bóle

Stomia
Powikłania radioterapii

Biegunka

Bolesna skóra

Nudności

Problemy z moczem
Dalsze problemy

40% pacjentów będzie miała nawrót
nowotworu

Problemy z pracą oraz z rodziną

Depresja oraz nerwica

Problemy finansowe

Śmierć
Dziękuje
Pobranie prezentacji:
www.seethisnowreadthis.com
Download