za+é¦ůcznik nr 1 do specyfikacji

advertisement
I. Pakiet nr 1 – elektrofizjologiczne zabiegi inwazyjne
Rodzaj świadczenia wg ICD -9
37.341
37.272
37.342
37.272
37.341
37.342
Cena
jednostkowa
Proponowana przez
Oferenta liczba
zabiegów
Łączna wartość
Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki
serca, metodą endowaskularną
Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu
elektroanatomicznego 3D
Ablacja tkanki mięśnia
sercowego(krioablacja)(elektroablacja)(laserowa)(
mikrofalowa)(falami radiowymi), przez cewnik
Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu
elektroanatomicznego 3D
Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki
serca, metoda endowaskularną
Ablacja tkanki mięśnia
sercowego(krioablacja)(elektroablacja)(laserowa)
(mikrofalowa)(falami radiowymi), przez cewnik
Łącznie:
Łączna liczba zabiegów:…………………………………..; średnia cena zabiegu(łączna wartość /liczbę zabiegów)…………………………..
II. Program szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis oferenta)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards