Program ćwiczeń z histologii

advertisement
Program ćwiczeń z histologii
dla studentów niestacjonarnych I roku fizjoterapii
Ćwiczenie 1
Budowa mikroskopu. Zasady posługiwania się mikroskopem świetlnym.
Tkanka nabłonkowa
Definicja tkanki. Pochodzenie i ogólna budowa tkanki nabłonkowej (biegunowość komórek
nabłonka, powierzchniowe twory nabłonkowe), funkcje tkanki nabłonkowej, klasyfikacja,
morfologiczna nabłonków i ich występowanie w organizmie człowieka: śródbłonek, nabłonek
przejściowy, nabłonek wielorzędowy jako przykłady nabłonków nietypowych. Odżywianie,
unerwienie i regeneracja nabłonków.
Ćwiczenie 2
Tkanka łączna: tkanki łączne podporowe
Definicja tkanki, pochodzenie i ogólna budowa tkanki łącznej, charakterystyka włókien
kolagenowych, sprężystych i siateczkowatych (srebrochłonnych), komórki tkanki łącznej, rodzaje
tkanki łącznej. Budowa, znaczenie i występowanie u człowieka chrząstki szklistej, sprężystej
i włóknistej, regeneracja chrząstki.
Rola tkanki kostnej w organizmie człowieka. Budowa blaszki kostnej, rodzaje komórek kostnych,
budowa i występowanie kości zbitej, osteon, rodzaje blaszek kostnych, budowa i rola okostnej,
architektura i występowanie kości gąbczastej, regeneracja tkanki kostnej.
Tkanka krążąca – krew i limfa
Pochodzenie tkanki krążącej. Składniki krwi. Charakterystyka erytrocytów, leukocytów
i trombocytów (liczba, budowa i rola), ich znaczenie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.
Budowa i rola hemoglobiny. Skład i znaczenie osocza. Budowa i rola chłonki.
Ćwiczenie 3
Tkanka mięśniowa
Pochodzenie tkanki mięśniowej. Budowa i występowanie komórek (włókien) mięśni gładkich.
Budowa i występowanie włókien mięśnia poprzecznie prążkowanego szkieletowego.
Charakterystyka włókien białych i czerwonych. Ultrastruktura miofibryli i mechanizm ich kurczenia
się. Budowa i działanie włókien mięśnia poprzecznie prążkowanego serca (wstawki, układ bodźcoprzewodzący). Odżywianie i regeneracja tkanki mięśniowej.
Tkanka nerwowa
Pochodzenie tkanki nerwowej i jej właściwości (pobudliwość, przewodnictwo). Budowa komórki
nerwowej (neuronu). Charakterystyka dendrytów i neurytu. Rodzaje komórek nerwowych
z uwzględnieniem ich roli, kształtu i liczby biegunów. Prosty łuk odruchowy, synapsa, mediatory
synaps. Odruch bezwarunkowy i warunkowy (przykłady). Komórki glejowe i ich rola. Regeneracja
tkanki nerwowej.
Download