Ralstonia solanacearum ImmunoStri

advertisement
1
Ralstonia solanacearum
test serologiczny
Ralstonia solanacearum ImmunoStrip Test
Test pozwala na szybką i łatwą identyfikację w warunkach polowych zakażenia tkanki
roślinnej bakterią Ralstonia solanacearum (Rs), czynnikiem sprawczym „południowego
więdnięcia”, choroby Moko bananów oraz choroby zwanej brunatną zgnilizną ziemniaka,
bądź śluzakiem roślin psiankowatych - według polskiego nazewnictwa. Test można stosować
dla kultur bakteryjnych oraz tkanek roślinnych. Patogen jest najczęściej lokalizowany
w korzeniu, bulwach, łodygach oraz ogonkach liściowych. Do testu można również
wykorzystać liście roślin.
Test nie jest zalecany do badań roślin z rodzaju Helleborus, należących do rodziny
Ranunculaceae. Wewnętrzne dane pokazują, że test generuje fałszywie pozytywne wyniki
podczas testowania korzenia oraz materiału korony roślin z rodzaju Helleborus.
Proponowany test paskowy jest akceptowaną przez USDA-APHIS metodą detekcji
bakterii Ralstonia solanacearum (R3B2 - race 3 biovar 2), wymienianej jako potencjalny
patogen bioterroryzmu.
Wykonanie testu nie wymaga żadnych urządzeń analitycznych. Wynik jest znany już
po upływie kilkunastu minut.
Rośliny gospodarze
Ralstonia solanacearum poraża ponad 200 gatunków roślin, w tym zarówno jednojak i dwuliścienne, jednoroczne, drzewa oraz krzewy. Wśród roślin uprawnych można
wymienić ziemniak, pomidor, bakłażan, banan, pelargonię, imbir, tytoń, słodki pieprz oraz
oliwkę.
Objawy zakażenia
Bakteria glebowa Ralstonia solanacearum wnika do rośliny w miejscu uszkodzenia
korzenia oraz zranień w łodydze, po czym atakuje wiązki przewodzące w warunkach
podwyższonej temperatury, a następnie rozprzestrzenia się i rozpoczyna kolonizację
ksylemu.
Objawy infekcji widoczne ponad ziemią u młodych roślin to więdniecie liści od
podstawy ku wierzchołkowi, a w przypadku roślin o dużych liściach obserwuje się
jednostronne więdniecie liścia. Zainfekowane liście żółcieją i więdną, a obszar pomiędzy
żyłkami na liściu brązowieje.
Wewnętrzne objawy zakażenia bakterią to jasnobeżowe do żółtobrązowych
przebarwień w obrębie tkanki przewodzącej. W miarę postępu choroby obserwuje się długie
ciemnobrązowe do czarnych smugi na przekroju tkanki przewodzącej łodygi, a następnie
ciemnobrązowe przebarwienie rdzenia oraz kory łodygi. Gdy zasiedlenie tkanek przez
patogen jest bardzo silne po złamaniu lub przecięciu łodygi z wiązek naczyniowych wydostaje
się biała, śluzowata masa bakterii.
Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań. tel. +48 61 610 39 10 ,
fax. +48 61 610 39 11, e-mail: [email protected], www.novazym.com
Copyright Novazym Polska 2008
2
Ralstonia solanacearum
test serologiczny
Przygotowanie próbki:
Próbka może być przygotowana z liścia, ogonka lub łodygi rośliny wykazujących
objawy infekcji (więdnięcie). Fragment tkanki należy zawiesić w buforze ekstrakcyjnym
zawartym w woreczku testowym w stosunku 1:20 w/v, co odpowiada 0,15 g tkanki.
W przypadku braku możliwości zważenia próbki, należy pobrać taką ilość tkanki, która
w przybliżeniu odpowiada wielkości orła na monecie 1 zł.
Pobierając materiał z łodygi należy wyciąć dwa fragmenty tkanki z dwóch pierwszych
międzywęźli korony. Łodyga może zostać pocięta na drobniejsze fragmenty.
Uwaga: Nie należy stosować większych próbek. Przy pobieraniu każdej próbki należy używać
nowego jednorazowego skalpela lub innego sterylnego narzędzia.
Wykonanie testu :
1. Ostrożnie odciąć górną część woreczka z buforem ekstrakcyjnym BEB1.
2. Umieścić próbkę w woreczku, a następnie rozcierać tak, aby jak najlepiej zmiażdżyć
tkankę.
Uwaga: Jeden woreczek umożliwia zbadanie tylko jednej próbki.
3. W woreczku z roztartą próbą umieścić pionowo pasek testowy, tak, aby nie więcej niż
0,5 cm końcówki paska było zanurzone w roztworze. Pasek powinien pozostać
w woreczku przez 30 min.
4. Odczytać wynik po 30 min inkubacji paska w roztworze z próbą.
Test można wykonać również na hodowli bakteryjnej
Za pomocą wykałaczki należy pobrać kolonię bakteryjną z płytki hodowlanej. Końcówkę
wykałaczki wprowadzić do probówki zawierającej 300 µl buforu ekstrakcyjnego BEB1
i dokładnie wymieszać. Wykorzystując hodowlę komórkową zawiesina komórek powinna być
w stężeniu ≥ 106 cfu/mL. Wówczas należy podać 50 µl zawiesiny komórek do probówki
zawierającej 250 µl buforu ekstrakcyjnego BEB1.
Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań. tel. +48 61 610 39 10 ,
fax. +48 61 610 39 11, e-mail: [email protected], www.novazym.com
Copyright Novazym Polska 2008
3
Ralstonia solanacearum
test serologiczny
Interpretacja wyników:
W przypadku poprawnie wykonanego testu musi pojawić się linia kontrolna.
Pozytywny wynik testu: widoczne dwie linie - linia kontrolna (wyżej) i linia testowa
(poniżej), obie w kolorze od czerwonego do purpurowego.
Wynik negatywny testu: widoczna jedynie linia kontrolna.
UWAGA! Jeżeli widoczna jest tylko linia testowa a brak jest linii kontrolnej należy test
powtórzyć. Należy unikać bocznego przepływu buforu przez pasek testowy. Pasek należy
zanurzyć w buforze do linii kontrolnej wskazywanej przez strzałki na pasku testowym.
Przechowywanie: Testy należy przechowywać w suchym miejscu w temp +4°C.
Data ważności: 08.2014
Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań. tel. +48 61 610 39 10 ,
fax. +48 61 610 39 11, e-mail: [email protected], www.novazym.com
Copyright Novazym Polska 2008
Download