NOVABEADS Magne PCR clean

advertisement
1
PepMV test serologiczny
PepMV ImmunoStrip
Test pozwala na szybką i łatwą identyfikację w warunkach polowych wirusa mozaiki pepino –
PepMV (ang. Pepino mosaic potexvirus).
Wykonanie testu nie wymaga żadnych urządzeń analitycznych. Wynik jest znany już
po upływie kilkunastu minut.
Rośliny gospodarze
Wirus PepMV został opisany po raz pierwszy w Peru na roślinie pepino (Solanum
muricatum), tj. warzywie z rodziny psiankowatych. W Polsce i Europie został wykryty na
uprawach szklarniowych pomidora (Lycopersicon esculentum). Wirus poraża ok. 30 roślin
z rodziny psiankowatych, m.in. pomidory, ziemniaki, oberżynę i tytoń. Wykryto go również
w uprawach bazylii pospolitej. W Hiszpanii wykryto wirusa PepMV również u kilku gatunków
chwastów, tj. Amaranthus, Chenopodium murale, Convolvulus arvensis, Echium creticum,
Malva parviflora, Nicotiana glauca, Plantago afra, Rumex, Solanum nigrum oraz Sonchus
oleraceus.
Objawy zakażenia
Zakażenie wirusem PepMV sprawia, że młode liście są jaśniejsze, wąskie i poskręcane,
z bąblowatymi deformacjami. Liście wykazują chlorozę lub międzyżyłkową mozaikę,
miotlasty lub pokrzywo podobny wierzchołek porażonej rośliny.
Objawy zakażenia wirusem PepMV na owocach to jaśniejsze plamy i przebarwienia,
dające efekt marmurkowatości lub plamistości. Zainfekowane rośliny wykształcają mniej
zawiązków, a ich owoce są drobniejsze. Objawy są najbardziej widoczne w okresie późnego
lata, jesieni i zimy.
Sposoby rozprzestrzeniania
Wirus PepMV jest przenoszony przez kontakt: zanieczyszczone narzędzia, ręce,
odzież, bezpośredni kontakt roślin między sobą (szczepienia, sadzonki), jak również przez
nasiona. Także trzmiele wykorzystywane jako zapylacze w uprawach pomidora mogą
rozprzestrzeniać wirus PepMv.
Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań. tel. +48 61 610 39 10 ,
fax. +48 61 610 39 11, e-mail: [email protected], www.novazym.com
Copyright Novazym Polska 2008
2
PepMV test serologiczny
Przygotowanie próbki:
Próbka może być przygotowana z liścia lub korzenia rośliny. Fragment tkanki należy
zawiesić w buforze ekstrakcyjnym zawartym w woreczku testowym w stosunku 1:20 w/v, co
odpowiada 0,15 g tkanki.
W przypadku braku możliwości zważenia próbki, należy pobrać taką ilość tkanki, która
w przybliżeniu odpowiada wielkości orła na monecie 1 zł.
Uwaga: Nie należy stosować większych próbek. Przy pobieraniu każdej próbki należy używać
nowego jednorazowego skalpela lub innego sterylnego narzędzia.
Wykonanie testu :
1. Ostrożnie odciąć górną część woreczka z buforem ekstrakcyjnym.
2. Umieścić próbkę w woreczku, a następnie rozcierać tak, aby jak najlepiej zmiażdżyć
tkankę.
Uwaga: Jeden woreczek umożliwia zbadanie tylko jednej próbki.
3. W woreczku z roztartą próbą umieścić pionowo pasek testowy, tak, aby połowa
zielonej końcówki była zanurzona w roztworze. Pasek powinien pozostać w woreczku
przez 30 min.
4. Odczytać wynik po 30 min inkubacji paska w roztworze z próbą.
Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań. tel. +48 61 610 39 10 ,
fax. +48 61 610 39 11, e-mail: [email protected], www.novazym.com
Copyright Novazym Polska 2008
3
PepMV test serologiczny
Interpretacja wyników:
W przypadku poprawnie wykonanego testu musi pojawić się linia kontrolna.
Pozytywny wynik testu: widoczne dwie linie - linia kontrolna (wyżej) i linia testowa
(poniżej), obie w kolorze od czerwonego do purpurowego.
Wynik negatywny testu: widoczna jedynie linia kontrolna.
UWAGA! Jeżeli widoczna jest tylko linia testowa a brak jest linii kontrolnej należy test
powtórzyć. Należy unikać bocznego przepływu buforu przez pasek testowy. Pasek należy
zanurzyć w buforze do linii kontrolnej wskazywanej przez strzałki na pasku testowym.
Przechowywanie: Testy należy przechowywać w suchym miejscu w temp +4°C.
Data ważności:
Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań. tel. +48 61 610 39 10 ,
fax. +48 61 610 39 11, e-mail: [email protected], www.novazym.com
Copyright Novazym Polska 2008
Download