Czułość testu ELISA

advertisement
Właściwości testów diagnostycznych
Prezentacja multimedialna do zajęć z przyrody pt.
Pozytywny wynik testu diagnostycznego
– czy zawsze wyrok?
Diagnostyka HIV – media
Diagnostyka HIV – poradnictwo medyczne
Test na HIV nie wykrywa samego wirusa, nie jest też
testem na AIDS.
Jest to badanie na obecność przeciwciał skierowanych
przeciwko wirusowi HIV. Powszechnie stosowanym testem
jest tzw. test przesiewowy (ELISA), rzadziej stosuje się test
potwierdzenia (Western blot).
Stowarzyszenie Nadzieja, Kto powinien zrobić test na HIV,
http://rozmaitosci.com/archives/3088 (zmienione)
Przykład testu o wysokiej czułości – ELISA
Test ELISA charakteryzuje stosunkowo wysoka czułość. ELISA służy
do badań przesiewowych krwi od dawców, opartych na reakcji
antygen – przeciwciało. [1]
Do czego służy badanie przesiewowe?
Badanie przesiewowe dotyczy zazwyczaj dużej populacji badanych
i ma na celu wyłowienie jak największej liczby zakażonych, nawet
kosztem błędnego zdiagnozowania zakażenia u zdrowych osób.
Właściwości testu
Czułość diagnostyczna – prawdopodobieństwo wykrycia
zakażenia u osoby zakażonej.
Test o czułości diagnostycznej = 100% daje wynik
pozytywny dla wszystkich zakażonych osób w badanej
populacji.
Właściwości testu
Swoistość diagnostyczna – prawdopodobieństwo
uzyskania negatywnego wyniku u osoby niezakażonej
(zdrowej).
Test o swoistości diagnostycznej = 100% daje wynik
negatywny u wszystkich zdrowych osób w badanej
populacji.
Wynik dodatni testu = zakażenie?
Tak, jeśli jest to test o wysokiej swoistości.
Nie, jeśli jest to test o wysokiej czułości.
Wynik ujemny testu = zdrowie?
Nie, jeśli jest to test o wysokiej swoistości.
Tak, jeśli jest to test o wysokiej czułości.
Właściwości testu c.d.
Dodatnia wartość prognostyczna testu
(wartość predyktywna dodatnia)
– prawdopodobieństwo, że zakażenie występuje
naprawdę u osób z dodatnim wynikiem testu.
Właściwości testu c.d.
Ujemna wartość prognostyczna testu (wartość
predyktywna ujemna) – prawdopodobieństwo, że
zakażenie nie występuje naprawdę u osób z ujemnym
wynikiem testu.
Czułość testu ELISA
Przykładowo czułość testu ELISA waha się
w granicach wartości od 20,9% do 97,7%.
Czułość testu ELISA
Jeśli test ELISA daje wynik dodatni, to...
?
Western blot – przykład testu o wysokiej swoistości
Western blot (WB) – test potwierdzenia
polega na selektywnym wiązaniu przeciwciał skierowanych
przeciwko różnym antygenom wirusowym przy użyciu
białek wirusa HIV. Rezultat połączenia jest widoczny w
postaci prążków. [1]
Western blot
Do czego służy Western blot?
?
Źródła
•
http://www.virusmyth.com/aids/hiv/panel/chapter4.htm
•
Źródło obrazu - http://chemiirls.blog.com/2009/05/15/elisa-test/
•
http://www.aids.gov.pl/files/publikacje/Diagnostyka_zakaze
nia_HIV.pdf
•
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czu%C5%82o%C5%9B%C4%87
_testu_diagnostycznego
•
http://hylostet.pl/igm/article/61/ - dodatkowa literatura
•
Obrazy pochodzą ze stron:
•
http://www.nanosphere.us/page/about-us
•
http://hylostet.pl/igm/article/61/
•
http://www.hivinfosource.org/hivis/hivbasics/results/
Materiał do zajęć dydaktycznych
z przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych
Opracowanie:
Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE
Download