KRUUSE Parvo Quick

advertisement
KRUUSE Parvo Quick
Szybki test na wykrywanie antygenów swoistych dla Parwowirusa (CPV oraz
FPV) w kale psów i kotów.
Nowe badania weryfikacyjne testu KRUUSE Parvo Quick
wskazują na istotną zależność pomiędzy CPV i FPV.
Kasetka testowa
Paski testowe znajdują się wewnątrz plastikowej obudowy. Z prawej strony
umieszczone jest oczko wlewu próbki, a pole reakcyjne znajduje się pośrodku
kasetki. “C” oraz “T” obok pola reakcyjnego wskazują odpowiednio na rejon
kontrolny i testowy.
Oczko wlewu
testowanego materiału
Instrukcja obsługi
KRUUSE Parvo Quick stosuje się do wykrywania antygenów swoistych dla
Parwowirusa (CPV oraz FPV ) w kale psów i kotów.
Koronawirusy i Parwowirusy
Parwowirus psów typu 2 (CPV-2) jest jednym z czynników powodujących
zapalenie żołądka i jelit. Koronawirus psów (CCV) jest drugim wiodącym
wirusowym czynnikiem biegunek u szczeniąt, przy czym Parwowirus zajmuje
tu miejsce pierwsze. Również koty mogą zarażać się parwowirusem psów.
Według współczesnych szacunków niemieckich, około 10% klinicznie
chorych kotów zostało zainfekowanych przez CPV-2a lub CPV-2b. Koty te
stanowią źródło potencjalnego zagrożenia zarażeniem psów.
Parwowirus jest najmniejszym nieosłonkowym wirusem DNA, jest wysoce
zakaźny i występuje na całym świecie. Stanowi przez to wysokie, czasami
śmiertelne zagrożenie, szczególnie dla psów nieszczepionych. Parwowirus
kotów jest blisko spokrewniony z parwowirusem psów i jest chorobotwórczą
przyczyną panleukopenii kotów (znanej również jako nosówka kotów).
Również ta wysoce zakaźna choroba występuje na całym świecie, lecz atakuje
głównie koty. Parwowirus psów (CPV) po raz pierwszy pojawił się w połowie
lat 70-tych, jako zmutowana odmiana parwowirusa kotów (FPV). W 99%
struktura DNA obydwu tych wirusów jest identyczna, różniąc się jedynie
kilkoma sekwencjami kwasu nukleinowego w białkowej otoczce wirusa.
Obszar kontrolny i testowy pola
reakcyjnego
Przechowywanie i Data przydatności
Testy KRUUSE Parvo Quick muszą być przechowywane
w temperaturze pokojowej (2°C to 30°C).
OSTRZEŻENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Szacuje się, że blisko połowa wszystkich odwirusowych chorób biegunkowych
jest powodowana przez parwowirusy. W przypadku zakażenia niezbędne jest
natychmiastowe leczenie. Konieczna jest zatem szybka i precyzyjna
identyfikacja przyczyny schorzenia.
Zasada testu
KRUUSE Parvo Quick jest testem immunologicznym bocznego przepływu
typu Sandwich. Do detekcji patogenów wykorzystuje on strukturę „kanapki”,
w której antygeny próbki znajdują się pomiędzy przeciwciałami znakowanymi
złotem i unieruchomionymi przeciwciałami w strefie testowej. KRUUSE
Parvo Quick na jedym pasku wykrywa jednocześnie CPV oraz FPV. Z uwagi
na ich prawie identyczną budowę powierzchniową, KRUUSE Parvo Quick
może wykrywać CPV i FPV tymi samymi reakcjami antygenowymi.
Wyłącznie do użytku weterynaryjnego i profesjonalnego
Do jednorazowego użytku
Użyć kasetkę w przeciągu 10 minut od otwarcia torebki
Stosować odpowiednią ilość materiału do testowania
Nie podawać roztworu próbki na pole reakcyjne
Unikać reakcji krzyżowych stosując nową probówkę dla każdej próbki
Nie dotykać pola reakcyjnego
Stosować wyłącznie oryginalny bufor, dostarczany wraz z zestawem
Kał może być zakaźny. Zachować ostrożność przy utylizacji
Nie używać kasetek po upływie daty przydatności wskazanej na torebce
Nie używać testu z uszkodzonym opakowaniem
Po upływie wskazanego czasu odczytu traktować wyniki jako nieważne
Reagenty, Materiały, Instrumenty
I. Zawartość:
•
•
•
•
5 kasetek testowych z podkładką osuszającą
5 wacików bawełnianych
5 probówek testowych z 1 ml bufora rozcieńczającego
1 instrukcja obsługi
II. Dodatkowy niezbędny sprzęt
•
Timer
Przygotowanie próbki
Próbka powinna być zbadana możliwie jak najszybciej po pobraniu. Gdy nie
jest to możliwe, próbkę można przechowywać do 24 godzin w temperaturze od
2°C do 8°C. W razie konieczności dłuższego przechowywania próbki, należy
ją trzymać w temperaturze poniżej -20°C.
Wyjaśnienie procesu przeprowadzania testu
Paski testowe składają się z dwóch różnych składników. Podawana do
oczka wlewu próbka zostaje zaabsorbowana przez podłoże absorpcyjne
paska testowego. Płyn miesza się z oznakowanymi złotem przeciwciałami
podłoża koniugacyjnego. Dzięki podciąganiu kapilarnemu płyn zaczyna
migrować w górę paska testowego, przechodząc przez obszar linii testowej,
a następnie przez obszar linii kontrolnej. Linia kontrola powinna się zawsze
pokazać, wskazując na poprawność działania testu. Jeżeli próbka zawiera
patogeny swoiste dla paska testowego, w rejonie linii testowej pojawi się
linia. Linia testowa powstaje w procesie tworzenia się kanapki pomiędzy
znakowanymi złotem przeciwciałami z podłoża koniugacyjnego, antygenem
z próbki i unieruchomionymi przeciwciałami w obszarze linii testowej.
Jeżeli w próbce nie ma patogenów, znakowane złotem przeciwciała nie
mogą się związać z unieruchomionymi przeciwciałami w obszarze linii
testowej i linia testowa się nie ukazuje, a wynik testu jest ujemny.
Upewnić się, że próbka nie jest skażona roztworem formaldehydu, lub
związków pochodnych.
OSTROŻNIE: Próbki i inne materiały należy traktować jako
materiały zakaźne. Zachować ostrożność przy pracy z nimi.
labsolutions
www.kruuse.com
Pobieranie próbki:
Ocena testu
Higieniczne pobieranie próbek jest bardzo łatwe z uwagi na wygodną
probówkę testową. Do pobrania odpowiedniej ilości kału użyć
bawełnianego wacika. Wystarcza, gdy koniec wacika zostanie pokryty
kałem.
Wynik testu można odczytać w przeciągu 5-10 minut od podania płynu próbki.
Wynik dodatni:
Test jest dodatni, gdy w polu reakcyjnym widoczne są obie linie – linia
kontrolna (C) i linia testowa (T). W tym przypadku parwowirus został
wykryty.
Nawet słabo zaznaczona linia świadczy o dodatnim wyniku testu.
Odcień czerwieni w obszarze testowym jest zależny od stężenia
patogenów obecnych w próbce.
Uwaga: Nie należy pobierać zbyt dużej ilości materiału fekalnego.
Zbyt duża ilość kału może mieć ujemny wpływ na test, a duże cząstki
mogą go całkowicie przerwać.
Wynik ujemny:
Test jest ujemny, gdy widoczna jest wyłącznie linia kontrolna.
Nie widać zaznaczonej linii testowej. Test po lewej pokazuje wynik
wyraźnie ujemny. Nie wykryto parwowirusa.
Po pobraniu materiału kontynuować procedurę testową.
Procedura testowa
Wszystkie materiały stosowane do wykonania testu powinny mieć
temperaturę pokojową.
1. Otworzyć probówkę testową z buforem rozcieńczającym. Włożyć koniec
wacika z próbką fekalną do probówki z buforem. Zamieszać płyn
wacikiem. Płyn powinien zmienić barwę na lekko żółtą/brązową.
Wynik nieważny:
Test jest nieważny, gdy po jego wykonaniu nie widać linii kontrolnej. Oznacza to,
że test mógł nie być poprawnie przeprowadzony, lub że test mógł być
przeterminowany. Jeżeli to nastąpi, test należy wykonać ponownie.
2. Zamknąć szczelnie probówkę z buforem. Bufor rozcieńczający
opracuje i zakonserwuje próbkę. Potrząsać dobrze probówką przez
kilka sekund.
3.
Odłamać zatyczkę probówki.
4.
Odwrócić probówkę i podać 3 krople płynu do oczka wlewu próbki.
UWAGA: Nie odczytywać wyniku testu po 30 minutach. Wyniki
sprawdzane po upływie 30 minut mogą być błędne.
Utylizacja
1.
Zalecana jest bezpieczna utylizacja. Próbkowany materiał oraz kasetki testowe
należy zebrać do szczelnego woreczka plastikowego.
2.
Charakterystyka sprawności testu
Czułość i specyficzność
KRUUSE Parvo Quick
Test immunoenzymosorbcyjny
Czułość
Parwowirus
3.
4.
92,31 %
Specyficzność
95,65 %
Międzynarodowe badania testów 10-2010
Literatura
1. Masato Nakamura et al:”Monoclonal Antibodies That Distinguish
Antigenic Variants of Canine Parvovirus”, Clinical and Diagnostic
Laboratory Immunology, p. 1085-1089, Vol. 10, No. 6, November 2003
2.
Jeżeli po upływie 45 sekund płyn niezbyt dobrze migruje w górę
paska, dodać do oczka wlewu kolejną kroplę bufora.
Ishiwata K, Minagawa T, Kajimoto T: “Clinical effects of the
recombinant feline interferon-omega on experimental parvovirus
infection in beagle dogs.” in: J Vet Med Sci. 1998 Aug;60(8):911-7.
Stosowane symbole
Używać tylko
jeden raz
∑
Zawartość
www.kruuse.com
+30°C
Temperatura przechowywania
+4°C
Numer partii
labsolutions
Dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi
Data przydatności
Download