KRUUSE FIV/FeLV 5 Quick

advertisement
Szybki test na wykrywanie przeciwciał FIV i FeLV w krwi pełnej, surowicy, lub w
plazmie.
Jeżeli w próbce nie ma patogenów, znakowane złotem przeciwciała nie mogą się
przyłączyć do unieruchomionych przeciwciał w obszarze linii testowej i linia
testowa się nie ukazuje, a wynik testu jest ujemny.
Instrukcja obsługi
Kasetka testowa
KRUUSE FIV/FeLV Quick jest stosowany do wykrywania swoistego antygenu
wirusa białaczki kotów (FeLV ) oraz przeciwciał przeciw wirusowi nabytego braku
odporności kotów (FIV ) w krwi pełnej, surowicy, lub w plazmie krwi kota.
Paski testowe znajdują się wewnątrz plastikowej obudowy. Z prawej strony
umieszczone są oczka wlewu próbki. Pole reakcyjne znajduje się pośrodku kasetki
testowej. W polu reakcyjnym znajduje się obszar testowy i obszar kontrolny.
Oznakowanie obok pola reakcyjnego wskazuje odpowiednio obydwa te obszary –
kontrolny (C) i testowy (T).
KRUUSE FIV/FeLV Quick
FIV i FeLV
KRUUSE FIV/FeLV Quick jest używany do wykrywania swoistego antygenu wirusa
białaczki kotów (FeLV) oraz przeciwciał wirusa nabytego braku odporności kotów
(FIV) w kociej krwi pełnej, surowicy, lub w plazmie. Zarówno wirus białaczki kotów
(FeLV), jak i wirus nabytego braku odporności kotów (FIV) są retrowirusami i
zaliczają się do najpowszechniejszych chorób zakaźnych kotów.
Zespół nabytego niedoboru immunologicznego kotów jest powodowany zakażeniem
wirusem nabytego braku odporności kotów (FIV, Feline Immunodeficiency Virus).
Wirus nabytego braku odporności kotów (FIV) należy do rodzaju lentiwirus z rodziny
retrowirusów. FIV występuje nas całym świecie w różnych serotypach (A, B, C, D,
E). Podobnie jak wszystkie retrowirusy, FIV wykorzystuje cykl replikacji podobny do
cytolitycznych wirusów RNA. Wytwarzają one enzym, który pozwala im na
umieszczenie kopii własnego materiału genetycznego w zainfekowanych przez siebie
komórkach. Jak prawie wszystkie lentiwirusy, także FIV występuje głównie w postaci
związanej z komórką i może przetrwać w środowisku przez bardzo krótki okres czasu
(sekundy). FIV jest głównie przenoszony poprzez rany gryzione.
Wiele chorób powodowanych przez FIV i FeLV posiada podobne symptomy.
Pierwszymi symptomami jest generalnie utrata wagi, chroniczna biegunka i ospałość.
Obydwa wirusy mogą być przenoszone przez lizanie, gryzienie, oraz zjadanie
wydzielin i odchodów. W odróżnieniu od FIV, FeLV dotyka przyjazne, towarzyskie,
puszczane na zewnątrz koty i w domach z wieloma kotami zakażenie może być
endemiczne. Dla rozróżnienia tych dwóch zakażeń wskazany jest test kombinowany.
KRUUSE FIV/FeLV Quick jest używany do równoległego wykrywania antygenu
FeLV i przeciwciał FIV w krwi pełnej, osoczu, lub w surowicy kotów. Kot z
klinicznymi objawami zakażenia FIV, lub FeLV najszybciej, jak tylko możliwe
powinien zostać zbadany kombinowanym testem KRUUSE FIV/FeLV Quick, dla
uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby i aby wdrożyć natychmiastowe leczenie.
Testy na FeLV i FIV należy również wykonywać dla każdego nowego kota w
populacji. KRUUSE FIV/FeLV Quick jest również stosowany w badaniach
przesiewowych, oraz jest narzędziem sprawdzania statusu immunologicznego przed
szczepieniem.
Ważna uwaga: W fazie początkowej i końcowej (z uwagi na zapaść
układu odpornościowego) infekcji FIV, wykrycie przeciwciał u kotów
FIV-pozytywnych jest bardzo trudne, z uwagi na niski poziom
przeciwciał. Ogólnie po ok. 2 do 4 tygodniach od zakażenia FIV,
przeciwciała osiągają mierzalny poziom – i wtedy można wykonywać
testy na przeciwciała, takie jak test KRUUSE FIV/FeLV Quick.
Oczko wlewu
próbki krwi
Obszar testowy i kontrolny pola reakcyjnego
Przechowywanie i Data przydatności
KRUUSE FIV/FeLV Quick muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej
(2°C do 30°C)
OSTRZEŻENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyłącznie do użytku weterynaryjnego i profesjonalnego
Do jednorazowego użytku
Użyć kasetkę w przeciągu 10 minut od otwarcia torebki
Nie podawać roztworu próbki na pole reakcyjne
Unikać reakcji krzyżowych stosując nową probówkę dla każdej próbki
Nie dotykać pola reakcyjnego
Stosować wyłącznie oryginalny bufor, dostarczany wraz z zestawem
Materiał próbki może być zakaźny. Zachować ostrożność przy utylizacji
Nie używać kasetek po upływie daty przydatności wskazanej na torebce
Nie używać testu z uszkodzonym opakowaniem
Po upływie wskazanego czasu odczytu traktować wyniki jako nieważne
I. Zawartość:
•
•
•
•
5 kasetek testowych z pipetą i podkładką osuszającą
1 plastikowy woreczek z 5 probówkami na próbki
1 butelka 2.5 ml odczynnika buforującego
1 instrukcja obsługi
II. Dodatkowy niezbędny sprzęt
•
Timer
Kontrola jakości
Testowanie
KRUUSE FIV/FeLV Quick jest testem immunologicznym bocznego przepływu
typu Sandwich. Do detekcji patogenów wykorzystuje on strukturę „kanapki”, w
której antygeny próbki znajdują się pomiędzy przeciwciałami znakowanymi złotem
i unieruchomionymi przeciwciałami w strefie testowej.
Dla zapewnienia poprawności działania zestawu stosowane są zewnętrzne środki
kontrolne w ramach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Środki kontrolne powinny
uwzględniać kontrolę wyniku ujemnego i wyniku dodatniego przy minimalnym
stężeniu analitu. Stosując kontrolę słabego wyniku dodatniego można określić
czy test nie był zakłócony, oraz czy dane stężenie analitu jest wykrywalne przy
danej czułości systemu testowego.
Przygotowanie próbki
Próbka powinna być zbadana możliwie jak najszybciej po pobraniu. Gdy nie jest
to możliwe, próbki krwi pełnej można przechowywać w temperaturze od
2°C do 8°C przez okres do 7 godzin.
KRUUSE FIV/FeLV Quick służy do badania krwi pełnej, surowicy, lub osocza.
Wyjaśnienie procesu przeprowadzania testu
Paski testowe składają się z dwóch różnych komponentów.
OSTROŻNIE: Próbki i inne materiały należy traktować jako
materiały zakaźne.
Po podaniu próbki do oczek wlewu, jest ona absorbowana przez podłoże
absorpcyjne paska testowego. Płyn miesza się z oznakowanymi złotem
przeciwciałami podłoża koniugacyjnego. Dzięki podciąganiu kapilarnemu płyn
zaczyna migrować w górę paska testowego, przechodząc przez obszar linii
testowej, a następnie przez obszar linii kontrolnej. Linia kontrola powinna się
zawsze pokazać, wskazując na poprawność działania testu. Jeżeli próbka zawiera
patogeny, na odpowiednim dla nich pasku pokaże się również linia testowa.
Linia testowa powstaje w procesie tworzenia się kanapki pomiędzy
znakowanymi złotem przeciwciałami z podłoża koniugacyjnego, antygenu z
próbki i nieruchomymi przeciwciałami w obszarze linii testowej.
www.kruuse.com
labsolutions
Ogólne uwagi odnośnie próbek krwi:
Ocena testu
•
Wynik testu można odczytać 5-10 minut od jego rozpoczęcia.
•
•
•
Dla uniknięcia hemolizy oddzielić surowicę, lub osocze z krwi najszybciej
jak jest to możliwe
Krew heparynizowaną lub EDTA można stosować do oddzielenia osocza
Stosować wyłącznie próbki czyste, nie zhemolizowane
Stosowanie krwi pełnej może zmniejszyć czułość wyniku testu
Wynik dodatni:
Test jest dodatni, gdy w lewym polu reakcyjnym widoczna jest
linia kontrolna (C) oraz linia testowa (T ). FeLV został wykryty
w tym przypadku.
Test powinien być wykonany natychmiast po pobraniu próbki.
Nie
pozostawiać przez dłuży czas próbek w temperaturze pokojowej. Próbki
surowicy, lub osocza można przechowywać w 2-8° C do 3-ch dni. Dla
długoterminowego przechowywania próbki należy trzymać poniżej -20°C. Nie
zamrażać próbek krwi pełnej!
Przed wykonaniem testu próbki muszą być doprowadzone do temperatury
pokojowej. Próbki zamrożone muszą kompletnie odtajać i przed wykonaniem
testu muszą być dokładnie wymieszane. Próbek nie wolno wielokrotnie
zamrażać i odmrażać. Próbki przeznaczone do wysyłki muszą być pakowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu czynników
biologicznych.
Procedura testowa dla surowicy i osocza
1.
Pobrać od kota próbkę krwi i przygotować próbkę surowicy, lub osocza.
Otworzyć torebkę; wyjąć pipetę i pobrać nią próbkę materiału.
Wprowadzić pipetą do każdego oczka wlewu po jednej kropli surowicy,
lub osocza. Odczekać kilka sekund, aż próbki całkowicie się wchłoną.
2.
Otworzyć bufor i dodać do każdego oczka wlewu po 2 krople bufora.
Nawet blada linia świadczy o dodatnim wyniku testu.
Wynik ujemny:
Test jest ujemny, gdy widoczna jest wyłącznie linia kontrolna (C).
Nie widać linii testowych. Nie wykryto ani, ani FeLV ani FIV.
Wynik nieważny:
Test jest nieważny, gdy po jego wykonaniu nie widać linii kontrolnej. Oznacza to,
że test mógł nie być poprawnie przeprowadzony, test mógł być przeterminowany,
lub też, że po otwarciu torebki test był zbyt długo wyeksponowany na działanie
zewnętrznego powietrza. Jeżeli to nastąpi, należy wykonać ponowny test.
UWAGA: Wynik testu musi być odczytany w przeciągu 10 minut od
rozpoczęcia testu. Po tym czasie test, oraz wyniki testu należy traktować jako
nieważne.
Jeżeli po upływie 2 minut płyn niezbyt dobrze migruje w górę
paska, dodać do odpowiedniego oczka wlewu kolejną kroplę bufora.
3. Odczytać wyniki w ciągu 5-10 minut od rozpoczęcia testu.
1.
Uwagi: Wynik testu należy zawsze oceniać łącznie z historią choroby, oraz w
kontekście klinicznym. Wyniki testów uzyskane z próbek krwi pełnej i nie
korelujące z obrazem klinicznym, należy powtórzyć z próbką osocza, lub
surowicy. Wszystkie wątpliwe wyniki testów należy powtórzyć po ok. 2
tygodniach.
2.
Utylizacja
Zalecana jest bezpieczna utylizacja. Materiał próbek oraz kasetki powinny zostać
zebrane do szczelnego plastikowego woreczka.
Procedura testowa dla krwi pełnej
1.
Pobrać od kota próbkę krwi. Otworzyć torebkę; wyjąć pipetę, pobrać
nią próbkę materiału oraz wprowadzić pipetą do probówki 2 krople
krwi pełnej. Otworzyć bufor i dodać do probówki 6 kropli bufora.
2.
Zamknąć probówkę i łagodnie nią wstrząsnąć. Otworzyć ponownie
probówkę i pobrać pipetą materiał próbki. Powoli wprowadzić pipetą
po 2 krople materiału do każdego oczka wlewu próbki (wprowadzić do
danego oczka pierwszą kroplę, odczekać kilka sekund, aż się ona
wchłonie i wtedy dodać drugą kroplę).
Charakterystyka sprawności testu
Czułość i specyficzność w próbce surowicy
Badanie Czułość – Specyficzność, 2010
KRUUSE FIV/FeLV Quick
Jeżeli po upływie 2 minut płyn niezbyt dobrze migruje w górę paska,
dodać do odpowiedniego oczka wlewu kolejną kroplę bufora.
Czułość
93 %
96 %
FeLV
92 %
96 %
Literatura
1.
3.
4.
1.
2.
Specyficzność
FIV
2.
3. Odczytać wyniki w ciągu 5-10 minut od rozpoczęcia testu.
Test immunoenzymatyczny
5.
Anderson, R C., and R. M. May (ed.). 1982. Population biology of infectious
diseases. Springer-Verlag KG, Berlin.
Hosie, M. J., and 0. Jarrett. 1990. Serological responses of cats to feline
immunode ficiency virus. AIDS 4:215-220.
Kaaden O-R, Gedek B, Mahnel H, Mayr A: „Spezielle Virologie“ in:
Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. Stuttgart 1993
Pedersen, N. C., E. W. Ho, M. L. Brown, and J. K. Yamamoto. 1987. Isolatio
of a T-lymphotropic virus from domestic cats with an immunodeficiency-like
syndrome. Science 235:790-793.
Yamamoto, J. K., H. Hansen, E. W. Ho, T. Y. Morishita, T. Okuda, T. R.
Saura, R. M. Nakamura, and N. C. Pedersen.1989. Epidemiologic and clinical
aspects of FIV infection in cats from the continental U.S. and Canada and
possible mode of transmission. J. Am. Vet. Med. Assoc. 194:213-220.
Stosowane symbole
Używać tylko
jeden raz
∑
labsolutions
Dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi
Zawartość
+30°C
Temperatura przechowywania
+4°C
Numer partii
Data przydatności
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards