Tkanki zwierzęce - Tkanki Zwierzęce - Avidez

advertisement
Tkanki zwierzęce.doc
(1071 KB) Pobierz
Tkanki zwierzęce
Zadanie 1.
Dokonaj podziału tkanki nabłonkowej ze względu na pełnioną funkcję i określ jej położenie i zadania.
Rodzaj
Położenie
Funkcja
nabłonka
Cechy
Kształt włókien
Liczba jąder
Ułożenie jąder
Typ prążkowania
Szybkość skurczu
Regulacja skurczu
Przykład występowanie w
organizmie
Zadanie 2.
Określ właściwości tkanki mięśniowej.
Gładka
Poprzecznie prążkowana
serca
Zadanie 3.
Opisz budowę komórki nerwowej.
Zadanie 4.
Podaj 4 funkcje tkanki łącznej.
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….
4………………………………………………………………….
Zadanie 5.
Określ rodzaj przedstawionej na schemacie tkanki mięśniowej i podaj miejsce jej występowania. Podaj jeden
argument uzasadniający wybór tej tkanki.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Zadanie 6.
Dopisz funkcje wymienionych gruczołów
Łojowe:………………………………………………………………………………………………………………….
..
Potowe…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Zapachowe………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Mleczne…………………………………………………………………………………………………………………
…………………
Zadanie 7.
Wyjaśnij pojęcia:
Miozyna…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Synapsa…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Osteon…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Fibrynogen………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Zadanie 8.
Wpisz prawidłowe wyniki badania morfologii krwi zdrowego mężczyzny.
Hemoglobina …………………………………
Krwinki czerwone……………………………
Krwinki białe…………………………………
Zadanie 9.
Uzupełnij schemat.
Zadanie 10.
A. Podaj nazwy przedstawionych na schemacie krwinek poprzez podpisanie rysunków.
B. Wskaż najliczniejszą grupę komórek.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
C. Podaj konsekwencję niedoboru elementów przedstawionych na kolejnych rysunkach.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
Zadanie 11.
Schematy przedstawiają tkanki tworzące szkielet człowieka. Podpisz je i opisz.
………………………
……………………………..
Zadanie 12.
Dokończ zdanie
Elementy morfotyczne krwi powstają głównie w
……………………………………………………………………….
Zadanie 13.
Podaj dwie cechy krwi przemawiające za tym, że jest to tkanka łączna.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
Zadanie 14.
W tabeli podano różne informacje dotyczące składu krwi. Jeżeli uznasz, że zdanie jest fałszywe wstaw literę
F, jeżeli prawdziwe literę P.
Osocze pozbawione fibrynogenu to surowica.
Większość rozpuszczonych w osoczu związków organicznych stanowią białka
Limfocyty B nabywają właściwości immunologiczne w grasicy
Trombocyty żyją krótko- 8 – 10 dni.
Zadanie 15. Podaj, które komórki krwi nie mogą się dzielić i wyjaśnij, dlaczego.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Zadanie 16.
Podaj rodzaje komórek krwi, które produkują przeciwciała oraz wyjaśnij ich rolę w obronności organizmu.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Zadanie 17.
Schematy przedstawiają różne rodzaje tkanek zwierzęcych oraz narządy, z których są zbudowane. Połącz je we
właściwe pary.
1. ……… 2. ………. 3 ……….. 4 ………….. 5 …………..
Zadanie 18.
Erytrocyty ssaka uległy w porównaniu z erytrocytami innych kręgowców zmniejszeniu i utrąciły jądro. Wyjaśnij
związek między zmianą budowy krwinek a usprawnieniem w transporcie gazów.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Zadanie 19.
Ustal nazwy dla opisanych komórek a i b oraz podaj po jednej z pełnionych przez nie funkcji.
a) - ich średnica wynosi od 7 do 8 µm
b) – długość komórek od 1 mm do 1 m
- mają postać dwuwklęsłych dysków
- posiadają cienkie wypustki
- dojrzałe komórki nie maja jąder
- mają jądro
a)……………… ………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 20....
Plik z chomika:
Avidez
Inne pliki z tego folderu:


tkanki zwierzece 2.doc (186 KB)
Tkanki zwierzęce.doc (1071 KB)
Inne foldery tego chomika:

Cytologia
 Człowiek - układy
 Ekologia
 Ewolucjonizm
 Fizjologia roślin
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards