Karta pracy

advertisement
KARTA PRACY
1. Zarodek oraz triploidalne bielmo wtórne otoczone łupiną nasienną
tworzy…………………
2. Organy wegetatywne roślin okrytozalążkowych to……………, zaś generatywne to
…………………
3. Podaj nazwę struktury za pomocą której następuje przeniesienie gamety męskiej
w pobliże żeńskiej………………
4. A) Wyjaśnij, na czym polega podwójne zapłodnienie u roślin okrytozalążkowych
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. B) Podaj, co rozwija się z każdej z zapłodnionych komórek
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5. Podaj nazwy wskazanych na rysunku elementów budowy kwiatu tulipana
Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.
A. .......................................
B. .....................................
C. .......................................
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
6. Zapylenie własnym pyłkiem, które nie prowadzi do wytworzenia nasion
np. z powodu zahamowania rozwoju łagiewki pyłkowej to zjawisko …………………………
7. Wyjaśnij na czym polega partenokarpia
……………………………………………………………………………………………….
8. Kwiaty zawierające pręciki oraz jeden lub kilka słupków noszą nazwę…………………..
9. Rośliny dwupienne to takie, które…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
10. Okwiat to element budowy kwiatu, jest on zróżnicowany na ………………………….,
jego rola polega na …………………………………………………………………………
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards