Karta pracy

advertisement
KARTA PRACY
1. Zarodek oraz triploidalne
tworzy…nasienie………………
bielmo
wtórne
otoczone
łupiną
nasienną
2. Organy wegetatywne roślin okrytozalążkowych to…korzeń, łodyga, liść…………, zaś
generatywne to …kwiaty………………
3. Podaj nazwę struktury za pomocą której następuje przeniesienie gamety męskiej
w pobliże żeńskiej………łagiewka pyłkowa………
4. A) Wyjaśnij, na czym polega podwójne zapłodnienie u roślin okrytozalążkowych
Podwójne zapłodnienie polega na tym, że jedna z komórek plemnikowych łączy się
z komórką jajową, a druga komórka plemnikowa łączy się komórką centralną woreczka
zalążkowego.
B) Podaj, co rozwija się z każdej z zapłodnionych komórek
Z pierwszej zapłodnionej komórki powstaje zygota zaś druga daje początek bielmu.
5. Podaj nazwy wskazanych na rysunku elementów budowy kwiatu tulipana
Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.
A.
B.
C.
płatki korony
słupek
pręciki
6. Zapylenie własnym pyłkiem, które nie prowadzi do wytworzenia nasion np. z powodu
zahamowania rozwoju łagiewki pyłkowej to zjawisko samosterylność (samopłonność)
7. Wyjaśnij na czym polega partenokarpia
Partenokarpia to powstawanie owoców pozbawionych nasion, niepoprzedzone procesem
zapłodnienia.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
8. Kwiaty zawierające pręciki oraz jeden lub kilka słupków noszą nazwę kwiatów
obupłciowych.
9. Rośliny dwupienne to takie, które na odrębnych roślinach zawierają kwiaty żeńskie
i męskie.
10. Okwiat to element budowy kwiatu, jest on zróżnicowany na działki kielicha i płatki
korony, jego rola polega na ochronie pręcików i słupków.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards