Rośliny nasienne

advertisement
Rośliny nasienne
Uwagi ogólne
Rośliny nasienne są organowcami, o organach rozrodczych
uformowanych w kwiaty. Rozmnażają się za pomocą nasion. Mają
ogromne znaczenie w obiegu materii w przyrodzie, gdyż wytwarzają
węglowodany, tłuszcze, białka, i uwalniają duże ilości wolnego tlenu.
Stanowią główne źródło pokarmu dla ludzi i zwierząt, Wiele roślin
nasiennych zaczęto uprawiać i hodować. Stały się one roślinami
użytkowymi.
Podział roślin nasiennych
Według sposobu umieszczenia zalążków w kwiatach.rozróżniamy
rośliny nago- i okrytozalążkowe
Porównanie roślin okrytonasiennych i
nagonasiennych
NAGONASIENNE
OKRYTONASIENNE
Drzewa
Zalążki leżą
odkryte na
owocolistkach
Nie występuJą owoce
Zioła i drzewa
Zalążki są zamknięte w zalążni
Są owoce
Rośliny nagonasienne
Budowa i sposób życia.
W naszej florze nagonasienne są
roślinami drzewiastymi. Kwiaty są
rozdzielnopłciowe, zalążek leży nie
okryty na owocolistku. Są
wiatropylne. Większość naszych
nagozalążkowych ma liście w kształcie
igieł lub łusek, pozostających
najczęściej przez zimę na drzewie.
Ważniejsi przedstawiciele.
Nasze najważniejsze drzewa iglaste to
sosna, świerk, jodła i modrzew. Do
nagozalążkowych należy także cis i
miłorząb
Kwiaty nagonasiennych
W żeńskim kwiecie roślin nagozalązkowych zalążki leżą nieosłonięte na owocolistku.
Przykłady roślin
nagonasiennych
Miłorząb
japoński
Sosna
pospolita
Świerk
pospolity
Jodła
pospolita
Modrzew
europejski
Cis pospolity
Rośliny okrytonasienne
Budowa i sposób życia.
Wśród okrytonasiennych mamy zarówno drzewa i rośliny zielne. Zalążki
ukryte są wewnątrz zalążni. Kwiaty są najczęściej obupłciowe z
barwnym okwiatem. Owadopylne lub wiatropylne. Okrytonasienne
(okrytozalążkowe) dzielą się na dwuliścienne i jednoliścienne.
Cechy roślin dwuliściennych
Korzeń główny z korzeniami bocznymi
Liście z ogonkiem, unerwienie rozgałęzione
Wiązki przewodzące w łodydze
ułożone są w postaci pierścienia
Kwiaty cztero-, pięcio- lub wielokrotne
Cechy roślin jednoliściennych
Korzeń wiązkowy
Liście często bezogonkowe z równoległym unerwieniem
Wiązki przewodzące leżą rozproszone w łodydze
Kwiaty najczęściej trzykrotne
Kwiaty roślin
okrytonasiennych
Kwiaty okrytonasiennych. W kwiatach roślin okrytonasiennych
owocolistki zrastają się w słupek, w komorze którego znajdują się zalążki.
Oprócz pręcików i słupków wytwarza się często okwiat złożony z kielicha i
korony. W kwiecie roślin okrytozalążkowych możemy więc wyróżnić
następujące części: kielich, koronę, pręciki (
), i słupek (
).
Części
kwiatu
Znaczenie i funkcja
Owocolistki Tworzą słupek zbudowany z zalążni, szyjki i
żeńskie
znamienia. Okrywają zalążki z komórkami jajowymi.
Owocolistki Wytwarzają w pylnikach pyłek z męskimi komórkami
męskie
rozrodczymi
Okwiat
Składa się przeważnie z kielicha i korony, ochrania
owocolistki i przywabia owady.
Ułożenie
poszczególnych części
w kwiecie
Poszczególne części kwiatu ułożone są promieniście lub mają symetrię dwuboczną.
Czasami części kwiatu zrastają się ze sobą. U pewnych gatunków wykształcają się nie
wszystkie części kwiatu. Budowa kwiatu w obrębie rodziny jest najczęściej bardzo
podobna, w obrębie gatunku wszystkie rośliny mają kwiaty identycznie zbudowane.
Budowa kwiatu jest ważną cechą przy oznaczaniu roślin.
Położenie słupka
Rozmieszczenie kwiatów na łodydze
Owoce
U większości roślin owoc powstaje w zalążni. Wewnątrz owocu znajdują się
nasiona. W owocach mięsistych ściana zalążni przekształca się w soczysty
miękisz, w owocach suchych wysycha i twardnieje. W owocach
szupinkowych przekształca się w miękisz owocu także dno kwiatowe.
owoce suche
owoce mięsiste
owoce pozorne
Przykłady roślin
okrytonasiennych
Aster
Miłek
Mieczyk
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards