szkody zdrowotne-narkomania

advertisement
Szkody zdrowotne
Wybrane przykłady szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych:



Somatyczne szkody zdrowotne
o Ostre zatrucie (przedawkowanie)
o Wychudzenie, wyniszczenie
o Zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze
o Infekcja HIV i choroba AIDS
o Wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV, rzadziej HAV
o Zakażenia bakteryjne, w tym posocznice – np. gronkowiec złocisty
o Zapalenia płuc, oskrzeli, zatok
o Owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem
o Martwica przegrody nosowej
o Świerzb, grzybica
o Choroby przenoszone droga płciową
o Patologie ciąży i porodu
o Napady drgawkowe
o Ropnie, ropowice skóry w miejscach po zastrzykach
Psychiczne szkody zdrowotne
o Bezsenność
o Depresja / próby samobójcze
o Zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia)
o Zaburzenia pamięci
o Ostre i przewlekłe psychozy
o Zaburzenia seksualne
o Zespoły organiczne, np. otępienie
o Zaburzenia uczuciowości
Szkody społeczne
o Osłabienie więzi rodzinnych
o Bezdomność
o Bezrobocie
o Konflikty z prawem
o Inwalidztwo
o Utrata zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania
o Obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards