SERCE SPORTOWCA

advertisement
SERCE SPORTOWCA
Zespół objawów fizjologicznej,
odwracalnej adaptacji u trenujących
sporty wytrzymałościowe


Zespół zmian które u osoby nie
wytrenowanej uznaje się za nieprawidłowe u
sportowca wykonującego długotrwałe,
wytrzymałościowe treningi należy uznać za
fizjologiczny proces przystosowania się
Charakterystyczne jest cofanie się zmian po
zaprzestaniu treningu kondycyjnego
Wszystkie zmiany w organizmie
mają na celu usprawnienie
dostarczania tlenu do tkanek i
polegają one na:




Wzroście objętości wszystkich jam serca
Wzroście masy serca
Zwolnieniu pracy serca (bradykardia)
Wzroście objętości wyrzucanej z serca krwi
podczas jego jednego skurczu


Akcja serca ulega zwolnieniu nie tylko w
spoczynku, również w czasie wysiłku
obserwuje się względną bradykardię
Jest to efektem wzmożonego
przywspółczulnego napięcia nerwu
błędnego – a z drugiej strony osłabienie
współczulnego napięcia układu
adrenergicznego (pośrednikiem jest między
innymi adrenalina)
Dla porównania należy
stwierdzić, iż inaczej to
wygląda u osób
trenujących dyscypliny
szybkościowe i siłowe


U takich osób dochodzi jedynie do przerostu
mięśni co niesie za sobą przerost mięśnia
sercowego – jednak bez zwiększenia jego
objętości wyrzutowej
W tym przypadku wzrost przepływu krwi w
układzie krążenia uzyskany zostaje głównie
przez wzrost częstości akcji serca czyli tętna,
a nie pojedynczej objętości wyrzutowej
W elektrokardiogramie spoczynkowym
sportowca spotkać można rozmaite
odchylenia spowodowane:
 Wzmożonym napięciem nerwu błędnego
 Wzrostem masy mięśnia sercowego



Uderzenie koniuszkowe serca staje się
energiczniejsze, rozlane
Nad sercem, w lewym brzegu mostka lekarz
może wysłuchać szmer skurczowy wyrzutu
krwi z komór; mogący cichnąć przy zmianie
z pozycji leżącej na stojącą
Odnajduje się również czasami dodatkowe
tony serca – trzeci, niekiedy czwarty
Stopień fizjologicznego przystosowania serca
do treningu wytrzymałościowego jest
osobniczo zmienny. Dlatego należy
zachować dużą ostrożność podczas
określania zmian zachodzących w sercu
sportowca jako typowe, fizjologiczne,
odwracalne i niegroźne dla zdrowia.
Z drugiej strony nie ma dowodów na
szkodliwe działanie wytężonego wysiłku
fizycznego na układ krążenia osoby z
prawidłowym sercem. Ponadto wiadomo, że
nagłe zgony, zdarzające się sporadycznie u
sportowców, są wynikiem nie rozpoznanej
za życia choroby serca.
Download