Bradykardia podczas kraniotomii z dojścia pterionalnego

advertisement
Bradykardia podczas kraniotomii z dojścia pterionalnego
Kaczmarek E.1, Skaja D.1, Dzierżanowski J.2, Karwacki Z.1, Słoniewski P.2
1Zakład Neuroanestezjologii
2Klinika Neurochirurgii AM w Gdańsku
Odruchowa bradykardia występuje u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym twarzoczaszki
oraz zabiegom neurochirurgicznym z powodu zmian patologicznych w obrębie pnia mózgu czy
nerwów czaszkowych (np. neuralgii nerwu trójdzielnego). Praktyka kliniczna wskazuje jednak, że
bradykardia i zaburzenia rytmu serca mogą występować również podczas otwierania jamy czaszki,
zwłaszcza w kraniotomii czołowo-skroniowej (pterionalnej). W okresie 24 miesięcy obserwowano
wystąpienie bradykardii u 25 spośród 172 pacjentów poddanych operacji zaklipsowania tętniaka
wewnątrzczaszkowego z dojścia pterionalnego. U chorych zastosowano znieczulenie całkowicie
dożylne z użyciem propofolu. W trakcie znieczulenia monitorowano między innymi: częstość akcji
serca, ciśnienie tętnicze metodą bezpośrednią, SatO2 i EtCO2. Podczas pociągania mięśnia
skroniowego obserwowano zwolnienie akcji serca z 63,08 do 35,84 (p<0,001) z towarzyszącym
obniżeniem ciśnienia tętniczego: skurczowego ze 121,32 do 112,38 (p<0,05) oraz rozkurczowego: z
67,92 do 61,44 (p<0,05). U 7 chorych częstość akcji serca powróciła samoistnie do wartości
wyjściowych bezpośrednio po zaprzestaniu pociągania mięśnia skroniowego, natomiast u pozostałych
18 pacjentów, ze względu na przedłużający się rzadkoskurcz, konieczne było podanie atropiny. W
kraniotomii pterionalnej w celu ochrony głębokich tętnic i nerwów mięśnia, mięsień skroniowy nie jest
odpreparowany od kości skroniowej, lecz razem z nią zostaje odciągnięty do dołu, a następnie na
czas operacji podwiązany. Unerwiająca mięsień skroniowy gałąź żuchwowa nerwu trójdzielnego
łącząc się z jądrem motorycznym nerwu błędnego poprzez krótkie włókna pośredniczące w tworze
siatkowatym, tworzy łuk odruchowy, wyjaśniający etiologię pojawiających się zaburzeń rytmu serca.
Niebezpieczeństwo wystąpienia odruchowej bradykardii, powinno być brane pod uwagę we wczesnej,
pozornie bezpiecznej fazie zabiegu neurochirurgicznego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards