Prezentacja - choroby serca

advertisement
Choroby serca
Miażdżyca
Przewlekła choroba,
polegająca na
zmianach
zwyrodnieniowowytwórczych w
błonie wewnętrznej i
środkowej tętnic,
głównie w aorcie,
tętnicach
wieńcowych i
mózgowych, rzadziej
w tętnicach kończyn.
Zawał mięśnia sercowego
Zawał serca jest
postacią choroby
niedokrwiennej
mięśnia sercowego.
To nagłe odcięcie
dopływu krwi do
części mięśnia
sercowego na skutek
zablokowania tętnicy
wieńcowej przez
zakrzepicę.
Udar mózgu
Udar mózgu może być
krwotoczny (wywołany
wylewem krwi do mózgu)
lub niedokrwienny
(wywołany zatrzymaniem
dopływu krwi do mózgu),
przy czym udar
niedokrwienny może być
również wtórnie
ukrwotoczniony.
Arytmia serca
Stan, w którym skurcze
mięśnia sercowego są
nieregularne, a ich
częstotliwość wychodzi
poza bezpieczny zakres
60-100 uderzeń na minutę.
Stan taki często stanowić
może zagrożenie dla
życia, chociaż nie jest to
regułą.
Profilaktyka chorób serca
Choroby układu krążenia i serca są jedną z
głównych przyczyn zgonów w krajach wysoko
rozwiniętych. Niektórzy zaliczają je nawet do tak
zwanych chorób cywilizacyjnych. Ryzyko
zachorowania na zawał wzrasta z wiekiem,
wysokim poziomem cholesterolu, wysokim
ciśnieniem czy otyłością. Wystąpienie zawału
jest także większe u palaczy. Niektóre osoby
dowiadują się o tym, że przeszły zawał serca
podczas przypadkowego badania EKG...
10 przykazań w profilaktyce serca
1.Dieta
2.Rozstanie z papierosami
3.Ograniczenie alkoholu
4.Ruch
5.Kontrola ciśnienia krwi
6.Kontrola cholesterolu
7.Kontrola cukru
8.Kwas acetylosalicylowy
9.Nauka radzenia sobie ze stresem
10.Program profilaktyki chorób układu krążenia
Resuscytacja czyli masaż serca
Resuscytacja
krążeniowooddechowa- jest
zespołem zabiegów,
których zadaniem lub
skutkiem jest
przywrócenie
podstawowych
objawów życia, tj. co
najmniej krążenia krwi
lub krążenia krwi i
oddychania.
Wykonała: Paulina Frąszczak
Źródła;
http://www.grabieniec.pl,
http://www.serca.choroby.biz,
http://www.doz.pl/czytelnia,
http://wikipedia.pl,
Download
Study collections