ZAWAŁ SERCA objawy

advertisement
CHOROBY SERCA
Sylwia Blicharz kl.ICL
NADCIŚNIENIE
jest to choroba układu krążenia, która
charakteryzuje się stale lub okresowo
podwyższonym ciśnieniem tętniczym
krwi.
NADCIŚNIENIE
przyczyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
geny, płeć
otyłość
brak ruchu
nadużywanie alkoholu
nadużywanie soli
stres
palenie tytoniu
NADCIŚNIENIE
skutki
1.
2.
3.
4.
5.
przyśpiesza rozwój miażdżycy
zwiększa ryzyko zawału serca
grozi udarem mózgu
prowadzi do niewydolności nerek
uszkadza wzrok
NADCIŚNIENIE
objawy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
podwyższone ciśnienie tętnicze
niepokój i kołatanie serca
zawroty i uporczywe bóle głowy
osłabienie
krwawienia z nosa
okresowa bezsenność
NADCIŚNIENIE
zapobieganie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zrzucenie paru kilogramów przy nadwadze
planowanie posiłków z myślą o swoim sercu
jedzenie mniejszych ilości soli
ograniczenie alkoholu
rzucenie palenia
zwiększenie aktywności fizycznej
rozmowa z lekarzem
MIAŻDŻYCA
jest to przewlekła choroba, polegająca na
zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w
błonie wewnętrznej i środkowej tętnic,
głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i
mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn.
MIAŻDŻYCA
przyczyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wiek
dziedziczenie
płeć
wysoki poziom cholesterolu
palenie tytoniu i nadużycie alkoholu
wysokie ciśnienie
nadwaga
cukrzyca
MIAŻDŻYCA
objawy
1.
2.
3.
4.
5.
zaburzenia rytmu serca
zaburzenia widzenia
zawroty głowy
utraty przytomności
niewydolność nerek
MIAŻDŻYCA
skutki
1.
2.
3.
4.
choroba wieńcowa
zawał serca
udar mózgu
zaburzenia w przepływie krwi
MIAŻDŻYCA
zapobieganie
1.
2.
3.
4.
5.
zaprzestanie palenia tytoniu
zmniejszenie ilości cholesterolu we krwi
zwiększenie aktywności fizycznej
utrzymanie należytej wagi ciała
wyeliminowanie z diety słodycze, cukier,
alkohol
CHOROBA WIEŃCOWA
Jest to zespół objawów chorobowych będących
następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego
zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i
substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi
pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich
dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów
autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez
mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową,
doprowadza do niedotlenienia zwanego również
niewydolnością wieńcową.
CHOROBA WIEŃCOWA
przyczyny
1.
2.
Zmiany miażdżycowe (narastanie blaszek)
w tętnicach wieńcowych zaopatrujących
mięsień serca w krew
Zwężanie się naczyń wieńcowych przez
odkładanie się w nich złogów cholesterolu
CHOROBA WIEŃCOWA
objawy
1.
2.
3.
Bóle zamostkowe, dławiące, piękące z
promieniowaniem do ręki, początkowo
pojawiające się po dużych wysiłkach ,
następnie po coraz mniejszych, aż w końcu
pojawiające się w spoczynku i w nocy
Duszność wysiłkowa
Kołatania serca
CHOROBA WIEŃCOWA
skutki
Najczęstszym powikłaniem choroby
wieńcowej jest zawał serca.
CHOROBA WIEŃCOWA
zapobieganie
1.
2.
3.
4.
5.
Walka z nadciśnieniem i cukrzycą
Niepalenie papierosów lub rzucanie palenia
Utrzymywanie aktywności fizycznej
Normalizacja masy ciała
Stosowanie diety bogatej w nienasycone
kwasy tłuszczowe i naturalne antyoksydanty
ZAWAŁ SERCA
Jest to martwica mięśnia sercowego
spowodowana jego niedokrwieniem. Zawał
mięśnia sercowego jest postacią choroby
niedokrwiennej mięśnia sercowego (obok
nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej,
przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i
tzw. "kardiomiopatii" niedokrwiennej).
ZAWAŁ SERCA
przyczyny
1.
2.
3.
4.
5.
Miażdżyca tętnic
Zakrzep śródnaczyniowy
Krwotok śródścienny
Zator
Obrzęk zapalny lub alergiczny
ZAWAŁ SERCA
objawy
1.
2.
3.
4.
Bóle w okolicach klatki piersiowej,
promieniujące na ramiona, ręce, szyje i
brzuch
Duszności
Nudności
Uczucie lęku
ZAWAŁ SERCA
skutki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaburzenia rytmu serca
Wstrząs sercopochodny
Zespół pozawałowy
Powtórny zawał serca
Pęknięcie serca
Ostra niewydolność lewokomorowa
Powikłania zatorowe
ZAWAŁ SERCA
zapobieganie
1.
2.
3.
4.
5.
Rzucenie palenia
Unikanie pokarmów bogatotłuszczowych
Spożywanie błonnika pokarmowego i
witamin
Minimalizowanie stresu, unikanie sytuacjii
stresujących
Utrzymywanie aktywności fizycznej
Download