UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA – budowa i funkcje

advertisement
CHOROBY UKŁADU
KRWIONOŚNEGO
CZŁOWIEKA
Układ krwionośny
Serce
Tętnice
Naczynia krwionośne
Żyły
Naczynia
włosowate
SERCE
Serce człowieka: budowa zewnętrzna (A) oraz przekrój (B)
BUDOWA SERCA:
• Dwie komory: prawa i lewa
• Dwa przedsionki: prawy i lewy
• Przegrody:
• międzyprzedsionkowa
• międzykomorowa
• Zastawki:
• Trójdzielna – między prawym przedsionkiem a prawą komorą
• Dwudzielna – między lewym przedsionkiem a lewą komorą
• Półksiężycowwate – między komorami a wychodzącymi z nich
tętnicami
• Ściana serca:
• Wsierdzie
• Śródsierdzie
• Nasierdzie
NACZYNIA KRWIONOŚNE
Budowa ścian naczyń zdradza ich właściwości i funkcje
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
ZAWAŁ
SERCA
NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE
CHOROBY
UKŁADU
KRĄŻENIA
CHOROBA
WIEŃCOWA
MIAŻDŻYCA
MIAŻDŻYCA
• choroba zwyrodnieniowo-wytwórcza
tętnic dużej i średniej wielkości.
Polega na odkładaniu się w ich błonie
wewnętrznej lipidów, włóknika
wielocukrów i soli wapnia oraz
rozroście tkanki łącznej , co następnie
prowadzi do zwężenia lub zamknięcia
światła naczynia.
MIAŻDŻYCA
• Rozwój miażdżycy jest powolny i przez długi
czas nie powoduje ona żadnych dolegliwości.
Objawy pojawiają się, gdy dochodzi do
znacznego zwężenia światła naczynia lub jego
zamknięcia. Przy zamykaniu światła tętnicy
wieńcowej dochodzi do zawału serca, tętnicy
mózgowej – do udaru mózgu, tętnicy kończyn –
do martwicy kończyn.
CZYNNIKI PRZYSPIESZAJĄCE
ROZWÓJ MIAŻDŻYCY:
•
•
•
•
•
•
niewłaściwe odżywianie
mało ruchliwy tryb życia
palenie papierosów
nadciśnienie tętnicze
cukrzyca
zaburzenia gospodarki lipidowej uwarunkowane
genetycznie
ZAPOBIEGANIE I LECZENIE
MIAŻDŻYCY:
•
•
•
•
•
należyte utrzymywanie masy ciała
dieta ubogoenergetyczna
ograniczenie spożycia soli kuchennej
wysiłek fizyczny
zakaz palenia tytoniu
CHOROBA WIEŃCOWA
• choroba niedokrwienna serca; przyczyną jej są
zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych.
• Objawy: bóle w klatce piersiowej (dławica
piersiowa lub dusznica bolesna) występujące
początkowo w czasie większego wysiłku
fizycznego, następnie przy coraz mniejszym
wysiłku; W niektórych przypadkach pierwszym
objawem choroby może być zawał serca lub
nastąpić zgon.
CZYNNIKI RYZYKA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zaburzenia gospodarki tłuszczowej
nadciśnienie tętnicze
palenie tytoniu
nieprawidłowy sposób odżywiania się
otyłość
cukrzyca
siedzący tryb życia
brak aktywności fizycznej
zażywanie doustnych środków antykoncepcyjnych
skłonności rodzinne
ZAWAŁ SERCA
• ostra postać choroby wieńcowej, powstająca w
następstwie całkowitego zamknięcia tętnicy
wieńcowej i ustania dopływu krwi do
określonego obszaru mięśnia sercowego.
• Objawy: ból w klatce piersiowej trwający
kilkadziesiąt minut a nawet parę godzin,
niepokój, lęk, pocenie się, nudności; objawy
mogą w ogóle nie wystąpić, lub ból może
dotyczyć innej części ciała.
ZAPOBIEGANIE ZAWAŁOWI
SERCA
• nie różni się od zapobiegania
chorobie wieńcowej i sprowadza się
do profilaktyki miażdżycowej.
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
• zbyt wysokie ciśnienie krwi
CZYNNIKI POWODUJĄCE
NADCIŚNIENIE:
•
•
•
•
•
•
•
czynniki genetyczne
tryb życia
wykonywana praca
stres
sposób odżywiania
otyłość
nadmiar soli
• Objawy: brak lub bóle głowy, nerwowość
CHCESZ UNIKNĄĆ
CHORÓB UKŁADU
KRĄŻENIA TO...
Download
Study collections