Układ krążenia

advertisement
Układ krwionośny
(Układ krążenia)
Układ krwionośny człowieka
Jest układem zamkniętym, co oznacza, że
krew krąży w systemie naczyń krwionośnych i
nie wylewa się do jam ciała, a serce jest pompą,
która wymusza nieustanny obieg krwi. Układ
ten wraz z układem limfatycznym tworzą układ
krążenia .
Krew
•
Jest tkanką płynną o czerwonym kolorze, barwa jej
zależy od barwnika krwi - hemoglobiny. Krew
przepływa stale we wnętrzu układu krążenia,
dostarczając do wszystkich komórek ciała tlen, składniki
odżywcze i inne elementy potrzebne komórką do
metabolizmu. Jednocześnie krew transportuje dwutlenek
węgla.
Krew
Każdego dnia powstaje miliony krwinek
czerwonych, białych i płytek krwi. Proces ten ma
miejsce głównie w szpiku kostnym, począwszy
od komórek macierzystych, z których wywodzą
się różne komórki krwi. Całkowita objętość krwi
u człowieka to około 8% masy ciała, czyli w
ciele osoby ważącej 70 kg krąży około 5 litrów
krwi. Osocze to 55% objętości krwi a pozostałe
45% to elementy morfotyczne krwi.
W osoczu krwi znajdują się:
KRWINKI CZERWONE - erytrocyty - transportują tlen
z płuc do komórek i dwutlenek węgla, pochodzący z
metabolizmu komórek, w odwrotnym kierunku;
KRWINKI BIAŁE - leukocyty - mają zdolności żerne i
poruszania się. Różne rodzaje tworzą część układu
odpornościowego i chronią organizm przed infekcjami;
PŁYTKI KRWI - trombocyty - są to kuleczki tłuszczów,
lipidów lub cząsteczki barwnika, poruszające się biernie
wraz z krążącą krwią. Uczestniczą w procesie krzepnięcia
krwi, zapobiegając krwotokom.
Narządy krwionośne
TĘTNICE - największą, główną tętnicą organizmu jest aorta.
Zaopatruje ona cały organizm w krew bogatą w tlen. Aorta
wychodzi ku górze z lewej komory serca, zagina się i zstępuje
w dół. Na poszczególnych poziomach dzieli się ona na tętnice.
ŻYŁY - naczynia żylne początkowo drobne i bardzo liczne
łączą się w coraz to większe żyły, które ostatecznie tworzą
dwie żyły główne - górną i dolną. Uchodzą one do prawego
przedsionka serca. Żyła główna dolna to największa żyła
ustroju.
NACZYNIA WŁOSOWATE - inaczej włośniczki, to
najdrobniejsze naczynia krwionośne ustroju. Włośniczki
swymi rozgałęzieniami tworzą sieć. W sieci włośniczek
występują naczynia włosowate tętnicze i żylne.
Serce
Składa się z czterech jam: dwóch komór i dwóch
przedsionków. Wyróżniamy więc odpowiednio prawą komorę
i prawy przedsionek oraz lewą komorę i lewy przedsionek.
Struktury te oddzielone są od siebie przegrodą i w
rzeczywistości tworzą dwie niezależne pompy, tłoczące krew
do krążenia dużego (serce lewe) oraz krążenia małego, czyli
płucnego (serce prawe). Przedsionki przegrodzone są od
komór zastawkami, nie pozwalającymi na cofanie się krwi.
Podobne, jednokierunkowe zastawki znajdują się pomiędzy
komorami a wychodzącymi z nich tętnicami.
Choroby układu krążenia
Choroba wieńcowa i zawał serca
Zwężenie naczyń wieńcowych, zwykle na skutek odkładania się w nich
złogów cholesterolu, jest przyczyną choroby wieńcowej. Ból wieńcowy
najczęściej pojawia się wtedy, gdy serce potrzebuje więcej tlenu, niż można
mu dostarczyć przez zwężone tętnice, np. w czasie wysiłku. Większość
osób odczuwa bóle wieńcowe za mostkiem.. W szczególnych przypadkach,
gdy dochodzi do znacznego zmniejszenia objętości krwi krążącej, spadku
zawartości tlenu we krwi lub zamknięcia światła naczynia wieńcowego ból
jest bardzo silny i długotrwały i może nastąpić zawał, czyli martwica
mięśnia sercowego. W diagnostyce dolegliwości wieńcowych i choroby
wieńcowej wykorzystuje się najczęściej spoczynkowy zapis EKG, 24-godz.
rejestrację EKG metodą Holtera, próbę wysiłkową, badanie
echokardiograficzne, scyntygrafię serca i koronarografię.
Choroby układu krążenia
Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze jest przewlekłą chorobą układu krążenia, w której w
naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi - powyżej 140/90
mm Hg (milimetry słupa rtęci). Nadciśnienie tętnicze to najczęściej
występująca choroba układu krążenia, a zarazem najczęstsza przyczyna
rozwoju choroby wieńcowej serca i udarów mózgu. Najprostszym
sposobem rozpoznania nadciśnienia jest jego pomiar manometrem
rtęciowym lub zegarowym. Jednorazowy pomiar ciśnienia, który
przekracza wartości prawidłowe nie upoważnia jednak do rozpoznania
nadciśnienia. Nadciśnienie tętnicze diagnozuje się dopiero wtedy, gdy po
kilku wizytach u lekarza pomiary ciśnienia tętniczego wykazują
podwyższone wartości. Nadużywanie soli kuchennej w codziennej diecie,
regularne spożywanie alkoholu i przyjmowanie niektórych leków, np.
antykoncepcyjnych lub preparatów zawierających sterydy, może wpłynąć
na wystąpienie nadciśnienia.
Prezentację przygotował
Bartosz Moszkowski
Download
Study collections