Temat: Układ krążenia i układ oddechowy człowieka 1. Czym jest

advertisement
Temat: Układ krążenia i układ oddechowy człowieka
1. Czym jest układ krążenia u człowieka, jakie spełnia funkcje i jak jest zbudowany.
2. Oddychanie i budowa układu oddechowego człowieka.
Ad 1. Układu krążenia to droga, która płynie krew w organizmie
człowieka. Zbudowany jest z zamkniętego systemu naczyń
krwionośnych, które pod wpływem rytmicznych impulsów serca,
transportują krew nieustannie przez organizm.
W skład układu krwionośnego wchodzą:
- serce,
- żyły,
- tętnice,
- naczynia włosowate (włośniczki).
Funkcje elementów składowych układu krwionośnego:
- naczynia włoskowate -wymiennik gazów, substancji odżywczych
między krwią, a tkanką,
- serce (pompa ssąco – tłocząca),
- naczynia krwionośne, drogi rozprowadzające krew, zmieszaną z tlenem,
substancjami odżywczymi po organizmie człowieka.
Krew wypływa z serca naczyniami tętniczymi, a wraca żyłami . Im dalej
od serca tym ciśnienie krwi jest mniejsze, a w żyłach jest nawet bliskie
zeru. Ciśnienie wytwarzane przez pulsowanie serca nie wystarcza do przepchnięcia krwi przez cały
krwiobieg i z powrotem do serca, zwłaszcza wtedy gdy krew musi przebywać drogę w górę. W
trakcie przemieszczania się krwi serce wspomaga pulsowanie tętnic, wyposażonych we własną
mięśniówkę. Cofaniu się krwi zapobiegają natomiast znajdujące się w żyłach zastawki.
Ad 2. Oddychanie to pobieranie z atmosfery tlen, a oddawanie do niej dwutlenek węgla. Wymiana
gazowa odbywa się w płucach.
Download