nadciśnienie tętnicze

advertisement
Przyklady chorob ukladu krazenia:
Jedną z najczęstszych chorób układu krążenia jest nadciśnienie
tętnicze; szacuje się, że w Polsce dotyczy ono ponad 50% osób
powyżej 65. r.ż.
Drugą w kolejności jest choroba wieńcowa, czyli choroba
niedokrwienna mięśnia sercowego - jedna z najczęstszych przyczyn
zgonu w naszym kraju.
Na trzecim miejscu należałoby postawić niewydolność krążenia (w
tym niewydolność serca). Inne choroby to wady zastawek; następnie
zapalenia mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia; wreszcie
kardiomiopatię - niezapalne schorzenia o niewyjaśnionej
najczęściej przyczynie oraz zaburzenia rytmu pracy serca i
przewodzenia bodźców.
Nadcisnienie tetnicze
Nadciśnienie rozpoznaje się po uzyskaniu wyników wielokrotnych pomiarów,
wykonywanych najczęściej powszechnie znaną metodą Riva-Rocci z użyciem
uciskowego mankietu gumowego.
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą bardzo rozpowszechnioną. Głównymi czynnikami
ryzyka są: wiek powyżej 60 lat (szacuje się, że po 65. roku życia nadciśnienie
występuje w Polsce u ok. 50% osób), płeć męska, obciążenie rodzinne, cukrzyca typu
2, zaburzenia przemiany lipidów i palenie papierosów. Nadciśnieniu sprzyja też
otyłość, nadużywanie alkoholu i zmniejszona aktywność fizyczna.
Choroba przebiega często bez żadnych objawów klinicznych (podwyższone ciśnienie
stwierdzane jest wtedy przypadkowo). Groźne są powikłania, do których należą m.in.:
choroba wieńcowa, udar mózgu, niewydolność krążenia i uszkodzenie nerek.
Nadciśnienie pierwotne (samoistne), tj. takie, którego bezpośredniej przyczyny nie
można ustalić (tak jest w ok. 95% przypadków nadciśnienia), jest chorobą
nieuleczalną, choć dającą się kontrolować. Konieczne jest leczenie farmakologiczne.
Najczęściej stosowane są beta-blokery i leki moczopędne. Niezwykle ważny jest
zdrowy styl życia: redukcja wagi ciała, ograniczenie spożycia soli kuchennej,
zwiększenie spożycia potasu i magnezu, rzucenie palenia papierosów, ograniczenie
spożycia tłuszczów zwierzęcych, zwiększenie aktywności fizycznej.
Choroba wiencowa
Zwana też chorobą niedokrwienną serca - to zespół chorobowy charakteryzujący
się niedostatecznym ukrwieniem (i co za tym idzie niedostatecznym
zaopatrzeniem w tlen) serca, spowodowanym znaczącym zwężeniem (a niekiedy
- zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. Obraz
kliniczny choroby wieńcowej jest dość zróżnicowany; jej najbardziej znanymi
postaciami są dławica piersiowa (dusznica bolesna, angina pectoris) i zawał
serca.
W większości przypadków choroba wieńcowa ma podłoże miażdżycowe. U ludzi z
miażdżycą w ścianie naczyń wieńcowych, podobnie jak w ścianach innych tętnic,
tworzą się blaszki miażdżycowe, których obecność powoli prowadzi do zwężenia
świata naczyń i upośledzenia dopływu krwi do serca.
W krajach rozwiniętych choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem
układu krążenia, a zawał serca i nagła śmierć sercowa są najczęstszymi
przyczynami zgonów. Częściej chorują mężczyźni, zwłaszcza w wieku 40-55 lat.
W grupie osób starszych zapadalność na tę chorobę jest dla obu płci podobna.
Częstość występowania wyraźnie rośnie z wiekiem.
Leczenie choroby wieńcowej jest objawowe. Ogromne znaczenie ma prewencja
oraz edukacja chorych - często decydująca o skuteczności terapii.
Kardiomiopatia
Schorzenie to rozpoczyna się w mięśniu serca. Polega na
powiększeniu, przeroście tego mięśnia lub sztywności komór serca.
Stwierdza się różne typy zmian chorobowych.
Kardiomiopatia to choroba serca, w której zaburzenia strukturalne
są pierwotnie ograniczone do mięśnia serca. Mięsień serca może ulec
uszkodzeniu w efekcie innych chorób serca i układu krążenia, np.
nadciśnienia tętniczego (powodującego przeciążenie mięśnia lewej
komory), choroby wieńcowej (uszkodzenie mięśnia serca jest wtórne
w stosunku do niedotlenienia), wad zastawkowych (prowadzących
do przeciążenia serca). W kardiomiopatii natomiast choroba
"zaczyna" się właśnie w mięśniu serca.
Wyróżnia się 3 główne typy kardiomiopatii: rozstrzeniową,
przerostową i restrykcyjną. Każda z nich jest niejednorodną
jednostką chorobową i zawiera różne podtypy.
A takze:
• miażdżyca naczyń obwodowych
(tzw. miażdżyca zarostowa
kończyn)
• żylaki i zapalenia żył
(powierzchownych i głębokich)
• zawał serca
• anemia
Co je powoduje?
• Nadwaga
• Otyłość brzuszna
• Brak sportu
• Wysoki poziom cholesterolu
• Cukrzyca typu 2
• Nadużywanie alkoholu i innych używek
A także czynniki niezależne od nas:
• Płeć męska
• Zaawansowany wiek
• Genetyczne „obciążenie”
„‘Dekalog zdrowego typu zycia’
czyli jak uniknac chorob ukladu krazenia
I
II
Uprawiaj sport
Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcz zwierzęcy
III
Spożywaj dużo produktów zawierających błonnik
IV
Spożywaj ryby i warzywa
V
VIII
VI
VII
Unikaj „fast food’ów”
Unikaj sytuacji stresowych
Regularnie badaj się kontrolnie
Nie lekceważ znacznie podwyższonego ciśnienia
IX
Nie nadużywaj alkoholu
X
Nie pal tytoniu
Piramida zywieniowa
WYKONALA
ANIA CHRABOTA
KLASA LLC
Download