wzór metaplanu

advertisement
WZÓR METAPLANU
PROBLEM
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
JAK BYĆ POWINNO?
WNIOSKI:
DLACZEGO TAK NIE JEST JAK POWINNO BYĆ?
JAK JEST?
Przykładowe rozwiązanie metaplanu
Choroby układu krążenia
Jak jest ?
Jak powinno być?
W tętnicach, na skutek
cholesterolu zwęża się światło.
odkładania Powinniśmy spożywać więcej tłuszczów
nienasyconych,
które
nie
zawierają
cholesterolu.
Wysokie ciśnienie w tętnicach powoduje ich Unikać stresów, przebywać więcej na
pękanie i krwotoki wewnętrzne.
świeżym powietrzu, wśród zieleni i w
towarzystwie miłych osób.
Miażdżyca może rozwijać się przez wiele lat Wykonywać okresowe badania lekarskie, aby
nie dając objawów choroby.
ustrzec się miażdżycy i innych chorób układu
krążenia.
Powstawaniu chorób układu krążenia sprzyja Nie rozpoczynać palenia papierosów, a osoby
palenie papierosów
palące powinny ograniczyć ich ilość.
Niewłaściwe odżywianie wpływa na wiele Ograniczyć ilość słodyczy i mocnej kawy
chorób układu krwionośnego.
W Polsce rocznie 70 000 osób doznaje zawału Prowadzić aktywny tryb życia, nie spędzać
serca.
wolnego czasu przed telewizorem
i komputerem.
Nadużywanie
alkoholu
powoduje Polacy
powinni
ograniczyć
ilość
uszkodzenie mięśnia sercowego, nadciśnienie spożywanego alkoholu, a na imprezach
tętnicze i zawał mięśnia sercowego.
młodzieżowych nie powinno go być w ogóle.
Dlaczego tak nie jest, jak być powinno?
Zła, bogata w tłuszcze zwierzęce dieta powoduje wzrost poziomu cholesterolu w organizmie.
Spożywanie słonych pokarmów, stres, nadwaga przyczyniają się do powstania nadciśnienia
tętniczego.
Palenie tytoniu jest bardzo rozpowszechnione w naszym kraju, również u młodzieży.
W Polsce niewiele spotkań towarzyskich odbywa się bez spożywania napojów alkoholowych.
Wnioski:
Powinniśmy od najmłodszych lat troszczyć się o nasz organizm, szczególnie o układ krążenia.
Już w szkołach powinna być prowadzona edukacja prozdrowotna.
Należy zmienić nasze nawyki żywieniowe: tłuste, słone potrawy, słodycze powinniśmy
zastąpić dietą bogatą w ryby morskie, drób, warzywa i owoce.
Należy wyeliminować używki: alkohol, nikotynę.
Prowadzić aktywny tryb życia.
Trzeba nauczyć się zachowań asertywnych, umieć mówić „nie” zawczasu, zanim nie
uzależnimy się od używek.
Download