Ratownictwo Medyczne I rok

advertisement
Wrocław 15.09.2016
Ratownictwo Medyczne I rok
Plan ćwiczeń
1. Regulamin, BHP. Homeostaza organizmu. Pobudliwość i pobudzenie , bodźce i ich rodzaje,
próg pobudliwości, potencjał spoczynkowy i czynnościowy, budowa synapsy chemicznej.
Fizjologia mięśni gładkich i szkieletowych.
2. Autonomiczny układ nerwowy. Podział anatomiczny, fizjologiczny i farmakologiczny.
Mediatory, receptory. Efekty narządowe działania AUN.
3. Regulacja hormonalna. Budowa i klasyfikacja hormonów. Oś regulacyjna podwzgórzeprzysadka –narząd. / hormony przedniego i tylnego płata przysadki mózgowej/. Hormony
kory i rdzenia nadnerczy, trzustki, tarczycy i przytarczyc. Hormony płciowe.
4. Kolokwium- zaliczenie materiału / ćwiczenia 1-3/
5. Właściwości i funkcje krwi. Elementy morfotyczne krwi- erytrocyty, leukocyty, płytki krwi.
Białka osocza-funkcje. Hemostaza- krzepnięcie krwi. Odczyn Biernackigo (OB.) Hematokryt.
Systemy grupowe krwi ABO i RH.
6. Układ krążenia cz. I- Funkcje układu krążenia, czynnościowy podział układu krążenia.
Właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego, automatyzm serca czynność mechaniczna,
tony serca. Fazy cyklu serca, pojemność wyrzutowa i minutowa serca. Podstawy
elektrokardiografii, odprowadzenia EKG, mechanizm powstawania załamków EKG, oś
elektryczna serca, wyliczanie akcji serca na podstawie zapisu EKG.
7. Układ krążenia cz. II- Ciśnienie tętnicze, regulacja ciśnienia tętniczego, krążenie krwi w
naczyniach. Specyficzne cechy krążenia w obszarach naczyniowych: krążenie mózgowe,
płucne, wieńcowe, nerkowe, w mięśniach szkieletowych, skórne.
8. Kolokwium- zaliczenie materiału/ ćwiczenia 5-7/
9. Układ oddechowy. Wymiana gazowa w płucach. Pojemność płuc i jej składowe. Dyfuzja
gazów w płucach. Równowaga kwasowo-zasadowa. Rola układu oddechowego oraz nerki w
utrzymaniu równowagi kwasowo- zasadowej organizmu. Filtracja.
Mechanizm
autoregulacji przepływu krwi przez nerki. Podstawowe badania moczu.
10. OUN Podział, odruchy rdzeniowe. Badanie odruchów rdzeniowych, rdzeń przedłużony
zasady badania neurologicznego. Prezentacja filmu- doświadczenie Brongesta, Turcka.
Funkcje kory mózgowej, ośrodki.
Wrocław 15.09.2016
11. Kolokwium- zaliczenie materiału / ćwiczenia 9-10/
12. Ćwiczenia odróbkowe.
Osoba odpowiedzialna
dr Wojciech Woźniak
Download