Zagadnienia z fizjologii mięśni

advertisement
Zagadnienia z fizjologii mięśni
1. Rodzaje tkanki mięśniowej
2. Mięśnie szkieletowe, włókno mięśniowe, pobudliwość
3. Białka Kurczliwe
4. Sarkomer – budowa
5. Jednostka motoryczna, budowa, czynność, rekrutacja jednostek
6. Podział czynnościowy mięśni szkieletowych, (białe, czerwone, szybkie wolne
7. Płytka motoryczna neurotransmiter, blokery
8. Siateczka sarkoplazmatyczna
9. Sprzężenie elektromechaniczne
10. Ślizgowa teoria skurczu (Huxleya)
11. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych
12. Sprawność energetyczna mięśni szkieletowych,źródła, substraty energetyczne
13. Rodzaje ciepła wydzielane przez mięsień szkieletowy
14. Utrzymanie i regulacja napięcia mięśniowego, rola wrzeciona mięśniowego
15. Rola receptora Golgiego
16. Mięśnie gładkie budowa, automatyzm mięśni gładkich
17. Pobudzenie mięśnia gładkiego, sprzężenie chemiczno-mechaniczne
18. Unerwienie mięśni gładkich,
19. Podział czynnościowy
20. Utrzymanie napięcia mięśni gładkich, plastyczność mięśni
Download