Tematy seminaryjne z układu mięśniowego i nerwowego/ I rok

advertisement
Tematy seminaryjne z układu mięśniowego i nerwowego/ I rok
Dietetyka
Układ nerwowy
1. Struktura sarkomeru /miofilamenty cienkie i grube
2. Białka kurczliwe mięśnia: aktyna, miozyna, białka regulacyjne i ich funkcje
/troponina C,I,T i tropomiozyna/.
3. Ślizgowy model skurczu mięśnia.
4. Czynniki określające maksymalną siłę włókna mięśniowego i mięśnia, współzależność
między długością sarkomerów i siłą skurczu włókna mięśnia szkieletowego .
5. Skurcze mięśni w organizmie /sumowanie w obrębie mięśnia/. Sumowanie tężcowe
zupełne i niezupełne.
6. Skurcze izotoniczne, izometryczne, auksotoniczne
7. Jednostka motoryczna, współczynnik unerwienia mięśni.
8. Elastyczne własności mięśni.
9. Przemiany chemiczne w mięśniach /beztlenowe i tlenowe/.
10. Zmęczenie mięśniowe. Teorie wyjaśniające zmęczenie mięśniowe.
11. Wpływ pracy dynamicznej i statycznej na występowanie zmęczenia mięśni.
12. Kontraktura - przykurcz, przyczyny i mechanizm powstawania.
13. Stężenie pośmiertne, czynniki warunkujące szybkość pojawiania się i trwania stężenia
pośmiertnego.
14. Mięśnie gładkie, cechy strukturalne mięśni gładkich.
15. Automatyzm mięśni gładkich.
Układ nerwowy
1. Potencjały spoczynkowe geneza ich istnienia.
2. Potencjał czynnościowe (depolaryzacja i jej mechanizm jonowy, repolaryzacja i
potencjały następcze oraz ich geneza jonowa).
3. Pojęcie impulsu nerwowego.
4. Przewodzenie impulsu we włóknach nerwowych, czynniki wpływające na szybkość
przewodzenia.
5. Szybkość przewodzenia włókien nerwowych i ich klasyfikacja wg Erlangera i Gassera
6. Cechy przewodzenia synaptycznego – synapsy chemiczne.
7. Cechy przewodzenia synaptycznego – synapsy elektryczne.
8. Postsynaptyczne potencjały pobudzeniowe /EPSP/.
9. Postsynaptyczne potencjały hamujące /IRSP/.
10. Sumowanie czasowe i przestrzenne. Konwergencja i dywergencja.
11. Receptory cholinergiczne. Receptory muskarynowe i nikotynowe – zwojowe /N1/ i
płytkowe /N2/.
12. Neuroprzekaźniki synaptyczne /klasyczne, peptydy; pobudzające, hamujące/
13. Odruch – pojęcie, podział.
14. Odruch na rozciąganie
15. Unerwienie czuciowe mięśni szkieletowych /zakończenie pierścieniowo-spiralne i
"bukietowo-kwiatowe" włókien intrafuzalnych/.
16. Unerwienie motoryczne mięśni szkieletowych /włókna alfa i gamma/.
17. Tonus mięśni szkieletowych.
18. Odruchy monosynaptyczne i polisynaptyczne
19. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego .
20. Budowa i funkcje rdzenia przedłużonego
21. Funkcje kory mózgu (płata czołowego, skroniowego, ciemieniowego, potylicznego)
22. Rytmy czynności biologicznych (zegar biologiczny).
23. Rola melatoniny
Download