Fizjologia mięśni szkieletowych

advertisement
Fizjologia mięśni
Komórki mięśni należą do tkanek pobudliwych – na
bodziec odpowiadają depolaryzacją sarkolemmy
Wśród mięśni wyróżniamy mięśnie poprzecznie
prążkowane i gładkie
Wśród poprzecznie prążkowanych - szkieletowe i
serca
Mięśnie gładkie dzielimy na jednostkowe ( trzewne ),
wielojednostkowe i pośrednie
Mięśnie są podstawą wszelkich czynności
motorycznych organizmu, a także czynności serca,
naczyń, przewodu pokarmowego, oskrzeli itd
Budowa anatomiczna mięśnia
•
•
Tkanka łączna wytwarzana na powierzchni mięśnia zwana jest omięsną.
W 1 mm3 mięśnia znajduje się 2000 naczyń krwionośnych włosowatych.
Budowa mięśnia szkieletowego
Jednostka czynnościowa
włókna mięśniowego sarkomer
Siateczka
sarkoplazmatyczna
Białka kurczliwe
Białka kurczliwe
Miozyna - 1600Å, meramiozyna lekka (tworzy trzon nici miozynu) i ciężka
( mostki poprzeczne ). Mostek - główka ( S1), szyjka ( S2 ). ATP
Główka 2 łańcuchy meramiozyny ciężkiej i 2 lekkiej ( podstawowy i regulatorowy ).
Końcowa część główki ATP-aza oraz powierzchnie interakcji główki z aktyną.
Aktyna – 2 zwinięte łańcuchy monomerów. Każdy z monomerów ma
miejsce wiążące główkę mostka poprzecznego miozynu.
Tropomiozyna – zasłania centra aktywne na aktynie
Troponina – podjednostki : T ( wiąże troponinę z tropomiozyną), I ( hamuje
aktywność aktomiozyny ) C ( wiąże jony Ca, znosząc działanie podjednostki I )
Organizacja przestrzenna białek
kurczliwych
Układ heksagonalny – każde włókno miozynowe jest
otoczone przez 6 sąsiadujących z nim włókien aktynowych
aktyna
miozyna
Organizacja przestrzenna białek
kurczliwych
Układ trigonalny – każde włókno aktynowe jest otoczone
przez 3 sąsiadujące z nim włókna miozynowe
miozyna
aktyna
Teoria ślizgowa skurczu
( Huxleya )
Biochemiczne mechanizmy skurczu mięśniowego
Skurcz i rozkurcz mięśniowy
Mechanizm skurczu mięśnia gładkiego
Download