Ruch-miesnie [tryb zgodności]

advertisement
Mięśnie
dr Magdalena Markowska
Zjawisko ruchu
1) Jako możliwość przemieszczania przestrzennego
– mięśnie poprzecznie prążkowane
2) Pompa – serce
3) Jako podstawa do utrzymywania czynności życiowych
– mięśnie gładkie
Porównanie 3 rodzajów mięśni
3 punkt z Anatomii mięśni
Złożoność budowy mięśnia szkieletowego
11 z Anatomii mięśni
10 z Anatomii mięśni
sarkomer
płytka Z
MIOFIBRYLA
płytka Z
MIOFILAMENTY
prążek I
płytka Z
f. cienkie
prążek A
nebulina
prążek A
titina
tropomodulina
sarkomer
prążek I
płytka Z
f. grube
Budowa miofilamentu grubego mięśnia szkieletowego
Budowa miofilamentu cienkiego mięśnia szkieletowego
Troponina
TnI
TnC
Aktyna
Tropomiozyna
TnR
miejsce wiązania
miozyny
Mechanizm skurczu w mięśniu szkieletowym
26 – 27 z Ślizgowej teorii skurczu
Regulacja skurczu mięśnia szkieletowego
motoneuron
Jednostka motoryczna
Płytka neuromotoryczna
Synapsa płytki neuromotorycznej
Rekrutacja jednostek motorycznych
Pokaz z płyty
Włókno mięśniowe jeszcze raz
Regulacja skurczu mięśnia szkieletowego
14 z Płytki neuromotorycznej
Obieg Ca2+ w komórkach mięśniowych
DHPR – receptory dihydropyridynowe (zależne od napięcia kanały Ca2+ typu L)
RyR – receptory riadynowe (kanały Ca2+ w siateczce sarkoplazmatycznej)
NaCaX – wymiennik sodowo-wapniowy
SERCA – pompa wapniowa w siateczce sarkoplazmatycznej
Obieg Ca2+ w komórkach mięśni szkieletowych
kalsekwestryna, parvalbumina
Obieg Ca2+ w komórkach mięśni szkieletowych
Synteza ATP w mięśniu szkieletowym
Rodzaje włókien mięśniowych – podział metaboliczny
włókna białe
Białe:
szerokie
mało mioglobiny
mało mitochondriów
nieliczne naczynia
dużo glikogenu
źródło ATP - glikoliza
włókna czerwone
Czerwone:
węższe
dużo mioglobiny
sporo mitochondriów
otoczone naczyniami
mało glikogenu
źródło ATP – cykl Krebsa
i fosforylacja oksydacyjna
Rodzaje włókien mięśniowych cd.
Justyna Kowalczyk
Vancouver 2010
Srebrny medal – sprint
Złoty medal – bieg na 30 km
Zależność siły skurczu
od długości mięśnia szkieletowego
Mięśnie gładkie
Rozmieszczenie w organizmie
1) Naczynia krwionośne
2) Układ oddechowy
3) Układ pokarmowy
4) Układ moczowy
5) Układ rozrodczy
6) Oko (soczewka i źrenica)
Budowa mięśni gładkich
Budowa mięśni gładkich
Budowa mięśni gładkich
Struktura mięśnia gładkiego
1) filamenty cienkie: aktyna z tropomiozyną,
brak troponiny = filamina, kaldesmon
2) filamenty grube: miozyna spolaryzowana powierzchniowo
nie bipolarna
Struktura mięśnia gładkiego
1) filamenty cienkie: aktyna z tropomiozyną,
brak troponiny = filamina, kaldesmon
2) filamenty grube: miozyna spolaryzowana powierzchniowo
nie bipolarna
3) ciałka gęste związane z błoną: dużo a-aktyny, pełnią rolę linii Z
4) filamenty pośrednie i ciałka cytoplazmatyczne pełnią rolę cytoszkieletu
Struktura mięśnia gładkiego
f. pośrednie: filamina, aktyna, desmina
a-aktyna,
winkulina,
filamina
f. cienkie: aktyna, tropomiozyna, kaldesmon
Struktura mięśnia gładkiego
kalmodulina
kinaza łańcucha
lekkiego miozyny
Mechanizm skurczu
Regulacja skurczu mięśni gładkich
Miogeniczna – reakcja na rozciągnięcie
Metaboliczna – stan fizjologiczny tkanki
(zawartość O2 i CO2, czynniki pochodzące z
uszkodzonego nabłonka)
Nerwowa – autonomiczny układ nerwowy
Hormonalna
Unerwienie mięśni szkieletowych i gładkich
Mięśnie gładkie w jelicie cienkim
i naczyniach krwionośnych
Jednostkowe mięśnie gładkie – trzewne
Rozproszone komórki
rozrusznikowe;
Perystaltyka jelit
Mięsień sercowy
Mechanizm skurczu w mięśniu sercowym
mięsień szkieletowy
Źródło Ca2+
Regulacja skurczu
przez Ca2+
SR
troponina C
mięsień gładki
mięsień sercowy
SR i napływ z przestrzeni
pozakomórkowej
miozyna
troponina C
Losy jonów wapnia w komórkach mięśniowych
MIĘSIEŃ
SZKIELETOWY
MIĘSIEŃ
SERCOWY
Ca2+
MIĘSIEŃ GŁADKI
wstawka
mitochondrium
jądro
komórkowe
koneksony
sarkoplazma
sarkolemma
desmosomy
Układ bodźcotwórczy i bodźcoprzewodzący
węzeł zatokowo-przedsionkowy
ścieżka międzywęzłowa
węzeł przedsionkowo-komorowy
pęczki
Hisa
włókna
Purkiniego
Potencjał elektryczny komórek rozrusznikowych
węzeł zatokowo-przedsionkowy
ścieżka międzywęzłowa
węzeł przedsionkowo-komorowy
pęczki
Hisa
włókna
Purkiniego
Potencjał elektryczny miocytów roboczych
Refrakcja bezwzględna i względna w mięśniu
sercowym
1
2
3
0
4
Unerwienie
mięśnia sercowego
Regulacja pracy serca – komórki rozrusznikowe
Potencjał elektryczny komórek rozrusznikowych
węzeł zatokowo-przedsionkowy
ścieżka międzywęzłowa
węzeł przedsionkowo-komorowy
pęczki
Hisa
włókna
Purkiniego
Regulacja pracy serca – komórki rozrusznikowe
Miocyty
robocze
Potencjał elektryczny miocytów roboczych
Download