Zagrożone serce - Nova-Farm

advertisement
Zagrożone serce
Zaburzenia lipidowe - RAPORT
Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia stale rośnie. Zgromadzone dotychczas dane
są zatrważające! Polacy niechętnie poddają się restrykcjom żywieniowym, a odsetek osób
deklarujących stałą aktywność fizyczną wciąż utrzymuje się na przerażająco niskim poziomie.
Choroby układu krążenia są wciąż najczęstsza przyczyną zgonów wśród Polaków. Pomimo
stopniowego spadku ich liczby dane w naszym kraju wypadają wciąż niechlubnie na tle Europy. Z
najnowszych dostępnych statystyk GUS i PZH wynika, że w Polsce w 2006 roku aż 80% więcej
mężczyzn i 54% więcej kobiet zapadało na choroby układu krążenia w porównaniu do
mieszkańców 27 krajów Unii Europejskiej!
Ponadto badania WOBASZ wykazały, że zaburzenia lipidowe, które są najbardziej
rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka chorób serca, występują u prawie 70% dorosłych Polaków!
Raport Narodowego Instytutu Zdrowia
Na podstawie raportu pt. „Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski” opublikowanego przez Narodowy
Instytut Zdrowia wynika, że główną rolę wśród chorób układu krążenia odgrywają: choroba
niedokrwienia serca, choroby naczyń mózgowych, miażdżyca oraz inne choroby serca.
W świetle danych z raportu można wywnioskować, że w 2006 roku z powodu choroby
niedokrwienia serca, w tym zawału serca, zmarło 73,1 tys. osób, a więc stwierdzono odpowiednio
44% zgonów z powodu ogółu przyczyn krążeniowych. Choroby naczyń mózgowych przyczyniły
się do 38,4 tys. zgonów, tj. 23% całej grupy, zaś miażdżyca wpłynęła na 30,2 tys. zgonów, czyli
18% grupy. Liczba 40,1 tys. zgonów – 24% całej grupy obrazują liczbę zgonów i ich odsetek z
powodu innych chorób serca.
Zaburzenia lipidowe
Lipidy stanowią szeroką grupę związków chemicznych występujących w naturze. W ich skład
wchodzą m.in. tłuszcze, woski, sterole, fosfolipidy, diacyloglicerole, witaminy A,D,E,K oraz wiele
innych grup. Związki tłuszczowe, jako nie rozpuszczalne w wodzie, są transportowane w
kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Stanowią one heterogenną grupę cząstek różniących
się składem lipidowym, białkowym, miejscem syntezy i metabolizmem. Głównym składnikiem
lipidowym LDL i HDL jest cholesterol.
LDL – tzw. zły cholesterol transportowany jest do wątroby i tkanek pozawątrobowych, gdzie
podlega dalszym przemianom. Natomiast cząstki HDL (dobry cholesterol) uczestniczą w zwrotnym
transporcie cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby.
Na powstawanie zmian miażdżycowych w tętnicach wpływają przede wszystkim zaburzenia
lipidowe, a także nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość, cukrzyca, mała aktywność
fizyczna.1
Warto zapamiętać, że to właśnie podwyższenie stężenia cholesterolu frakcji LDL i obniżenie we
frakcji HDL są najistotniejszymi lipidowymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Częstość zaburzeń biochemicznych w zakresie przemian lipidowych jest niestety bardzo wysoka.
Według badania laboratoryjnego, oceniającego gospodarkę lipidową, przeprowadzonego przez PolMONICA przy współpracy z WHO aż 2/3 dorosłej populacji Polaków ma podwyższone wartości
stężeń cholesterolu i/lub triglicerydów.
Jak zaradzić chorobom układu krążenia?
Pragnąc zachować zdrowie i wspomóc pracę serca należy zacząć od właściwego sposobu żywienia.
Przede wszystkim warto skonsultować się z lekarzem, by odpowiednio do zapotrzebowań
organizmu zmienić dietę, by poprawić stężenie lipidów we krwi.
Aktywny tryb życia dodatkowo przynosi wymierne korzyści. Poranna gimnastyka, długie spacery,
ćwiczenia aerobowe dodatkowo podnoszą wydajność serca.
Ponadto już dawno swoją skuteczność w leczeniu schorzeń serca i zaburzeń krążenia udowodniły
suplementy diety (np. Novocardia).
Wysokogatunkowy olej z łososia z kwasami EPA i DHA w specjalnie dobranych proporcjach, kwas
foliowy, witaminy B6 i B12, wyciąg z czosnku (reguluje poziom cholesterolu i ciśnienie krwi,
uelastycznia ściany naczyń krwionośnych) i jako przeciwutleniacz - witamina E – to odpowiednio
skomponowana przez firmę ASA receptura suplementu diety Novocardia, mająca na celu jak
najefektywniej wpływać na stan układu krążenia. Cenną informacją jest to, że produkt ma
dokładnie oznaczoną ilość EPA i DHA w 1 kapsułce, łatwo więc ustalić w jakim stopniu zalecana
dawka preparatu pokrywa dzienne zapotrzebowanie na tego typu związki. Co więcej wzbogacanie
codziennej diety w kwasy omega-3 (EPA i DHA) i witaminy jest szczególnie ważne dla osób, które
mają problemy z układem krążenia, poziomem cholesterolu i ciśnieniem krwi, w okresach
przeziębień, rekonwalescencji, narażenia na stres, a także dla osób palących i ludzi starszych.
Właściwe odżywianie i zdrowy, aktywny tryb życia mogą w znacznym stopniu zminimalizować
ryzyko wystąpienia groźnych chorób układu krążenia, prowadzących m.in. do zawału serca lub
udaru mózgu. Bez wątpienia im wcześniej zatroszczymy się o swoje serce, tym dłużej będziemy
cieszyć się zdrowym i długim życiem.
Źródło:
1
„Zaburzenia lipidowe” Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Aleksandra Cichocka;
Warszawa 2006 r.
2
“Fibronectin gene polymorphism in patients with lung cancer” Rozdz. 14 “Lipidy” Jan Gmiński,
Dorota Polańska
Download