CYTOPROTEKCJA MIĘŚNIA SERCOWEGO

advertisement
CYTOPROTEKCJA
MIĘŚNIA
SERCOWEGO
- chroni komórkę przed skutkami niedokrwienia
- poprawia metabolizm mięśnia sercowego
*~
----=:;;:- SERVlER
Skład: Jedna tabletka zawiera dwuchlorowodorek
trimetazydyny - 20 mg, jedno
opakowanie zawiera 60 tabletek powlekanych. Działanie: trimetazydyna w
warunkach niedotlenienia tkanek podtrzymuje procesy metaboliczne w komórkach,
zapobiega wyczerpywaniu się zapasów energetycznych zgromadzonych w postaci
ATp, zapobiega rozwojowi kwasicy, reguluje czynność pompy sodowo-potasowej
w
błonie komórkowej, utrzymuje homeostazę komórek. Wskazania: - w kardiologii:
przewlekłe leczenie choroby niedokrwiennej
serca zapobiega napadom dusznicy
bolesnej, stosowany w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami - w okulistyce:
zaburzenia ukrwienia naczyniówki i siatkówki - w otolaryngologii:
zawroty głowy
pochodzenia
naczyniowego,
zawroty głowy na tle choroby Meniera,
w występowaniu
szumu
w uszach.
Przeciwwskazania:
alergia.
Specjalne
środki
ostrożności: w niewydolności nerek wskazana jest stała obserwacja chorego i w
razie upośledzenia funkcji nerek dawki leku powinny być zmniejszone. Ciąża i
laktacja: Stosowanie preparatu Preductal jest niewskazane
podczas ciąży lub
karmienia piersią. Dawkowanie i sposób użycia: stosować dokładnie według zaleceń
lekarza. Zwykle stosuje się 3 tabletki dziennie podczas posiłków (rano, w południe,
wieczorem), popijając szklanką wody. Działal1ia niepożądane: Preductal jest zwykle
dobrze tclerowany. W rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie zaburzeń
żołądkowo-jelitowych
o niewielkim nasileniu. Przechowy-wanie:
W temperaturze
pokojowej. Data ważności podana jest na opako-waniu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Pełna informacja
o leku zawarta jest w ulotce dołączonej do opakowania.
Producent: Les Laboratoires Servier, Gidy, 45400 Fleury-Ies-Aubrais,
Francja.
Adres korespondencyjny: Servier Polska, 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14,
tel. (22) 25 80 31,258032,
fax (22) 25 80 35.
Leki hemodynamiczne mogą skutecznie
zapobiegać niedoborowi tlenu ...
• zawal mięśnia
sercowego
• nagla śmierć
sercowa
• stopniowe
upośledzenie
czynności serca
LEKI
HEMODYNAMICZNE
... ale nie są w stanie w pełni
zapobiec wystąpieniu niedokrwienia
Preductal® chroni
komórkę mięśnia sercowego przed skutkami
pojawiającego się niedokrwienia
1. Renaudde la Faver1eJF
CardlovascDrugsTher
1988;1(6)67].686
2 RosslA.
CardlO'l3SCOrogsTher
1990:4{suppl41812-813
3 MarldQMe.lu-Parlnil
CilTd!OY.JSCDtugsT1ler
1990,4 (łOppl4) 818"819
4 RosslAetal
JCardiovascPf1drmacol
1993;21,(1):128-135
5 KobtrGetal
EurHwrJ
1992.131109-1115
6 FabIanlrtal
JCardllw.łSCSurpety
1992:33(4)486-491
Download