Pakiet badań SERCE

advertisement
Pakiet badań SERCE
Pakiet badań SERCE to zestaw badań pozwalający na ocenę funkcjonowania
układu krążenia, stanu aktywacji krzepnięcia krwi oraz zaburzeń gospodarki
lipidowej. Poszczególne badania są pomocne w ocenie ryzyka choroby
niedokrwiennej serca, niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeń rytmu i
nadciśnienia. W skład pakietu wchodzą następujące badania:
•
Fibrynogen - badanie pomocne w ocenie układu krzepnięcia - wskaźnik stanów zapalnych
•
D-dimer - badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia. Dodatni wynik tego
badania nasuwa podejrzenie toczącej się świeżej zakrzepicy.
•
Elektrolity (sód i potas) - rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.
Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.
•
Lipidogram - szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy. W skład badania
wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego”), LDL („złego”) i
trójglicerydów.
•
CRP - bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka
wystąpienia choroby wieńcowej. Badanie to jest niezależnym wskaźnikiem ryzyka zawału serca,
udaru mózgu czy chorób tętnic obwodowych.
•
CK - badanie uszkodzenia mięśni, w tym mięśnia sercowego. Dodatni wynik może być związany z
niedawno przebytym zawałem serca.
Cena pakietu 129 zł
Samo badanie D-dimer 30 zł
Szczegółowe informacje w rejestracji pod nr telefonu 22 370 21 91 lub 663 047 877
Download