Genetyczny trick naprawi serce po zawale?

advertisement
Genetyczny trick naprawi serce po
zawale?
Zastosowanie tricku genetycznego może w przyszłości pomóc w naprawie
uszkodzonego po zawale mięśnia sercowego. W najnowszym numerze
„Nature” swoje wyniki badań nad regeneracją mięśnia sercowego
publikują dwa zespoły badawcze. Publikacje te udowadniają, że choć
dorosłe serce zachowuje znikome zdolności regeneracyjne, to za pomocą
modyfikacji genetycznej można tą zdolność regeneracji zwiększyć w
bardzo znaczący sposób.
Po zawale w mięśniu sercowym następuje martwica. Naukowcy z Brigham and
Women’s Hospital i Harvard Medical School w Bostonie odkryli, że około 1%
komórek mięśnia sercowego zachowuje zdolność regeneracji – również w
dorosłym wieku. Co ciekawe, po zawale serca proporcja tych komórek rośnie do 3
procent – oczywiście nie zapewnia to regeneracji mięśnia sercowego po
przebytym zawale.
Jednak drugi z cytowanych poniżej zespołów odkrył, że mechanizm regeneracji
serca można poprawić w zaskakująco skuteczny sposób. Badacze z
Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii w Trieście
odkryli trick genetyczny, który pozwolił dorosłym mysim kardiomiocytom na
regenerację.
Dzięki zastosowaniu wirusów wprowadzili oni do komórek mięśnia sercowego
myszy miRNA (testowano aż 875 cząsteczek ludzkiego mikro RNA!), co
powodowało duże zwiększenie produkcji cytokin i syntezy DNA. Już po dwóch
miesiącach tego typu regulacji obszar mięśnia sercowego uszkodzony zawałem
zmniejszył się o połowę a zdolność mięśnia sercowego do pompowania krwi
poprawiła się w bardzo znaczący sposób. Jak uważają badacze – jeśli skuteczność
nowej metody się potwierdzi i zostaną opracowane alternatywne formy transportu
miRNA do ludzkiego mięśnia sercowego po zawale – metoda ta może okazać się
wielkim przełomem w leczeniu zawałów serca.
Publikacja źródłowa: Ana Eulalio, Miguel Mano, Matteo Dal Ferro, Lorena
Zentilin, Gianfranco Sinagra, Serena Zacchigna & Mauro Giacca. Functional
screening identifies miRNAs inducing cardiac regeneration, Published online 05
December 2012 – Nature
Więcej:
http://www.nature.com/news/heart-cells-coaxed-to-divide-and-conquer-1.11964
Mysie serce po regeneracji - nowe komórki zaznaczone na czerwono.
Data publikacji: 11.12.2012r.
Download