13381_otyłoś, nadciśnienie i inne choroby serca

advertisement
Otyłość, nadciśnienie i
choroby serca – choroby
współczesnego świata
OTYŁOŚĆ
Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowaną
nadmierną podażą energii zawartej w
pokarmach w stosunku do zapotrzebowania
organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie
nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej.
Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka
tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej
masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet.
NADCIŚNIENIE
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu
krążenia, w której w naczyniach tętniczych
panuje zwiększone ciśnienie krwi. Nadciśnienie
tętnicze jest chorobą przewlekłą, która podlega
długotrwałemu leczeniu.
Ponad 90% przypadków nadciśnienia ma
charakter
pierwotny,
tzn.
bez
znanej
somatycznej przyczyny, którą dałoby się usunąć
interwencją medyczną.
Powikłaniem nadciśnienia przede wszystkim jest uszkodzenie
nerek (przewlekła niewydolność nerek, aż do konieczności
dializy), układu krążenia (niewydolność mięśnia sercowego,
zawał serca) oraz powikłania ze strony układu nerwowego
(niedokrwienny udar mózgu, zespół otępienny).
CHOROBY SERCA
Miażdżyca
Miażdżyca jest jedną z najczęściej spotykanych chorób
serca, prowadzi do jego niedotlenienia oraz zawału.
Blaszki
miażdżycowe
powstają
w
naczyniach
krwionośnych i zalegają w nich, zmniejszając możliwość
prawidłowego przepływu krwi lub całkowicie je blokują.
Miażdżyca spowodowana jest złymi nawykami
żywieniowymi, brakiem ruchu, stresem, siedzącym
trybem życia, alkoholem. Prowadzi do choroby
wieńcowej.
Objawem miażdżycy jest silne kłucie w okolicy serca,
duszności, trudności z oddychaniem, ból promieniujący
do szyi, rąk i szczęki.
schemat powstawania miażdżycy
Choroba wieńcowa
Inaczej choroba niedokrwienna serca - polega na
niedotlenieniu mięśnia sercowego i braku zaopatrzenia
go w ważne składniki odżywcze. Do objawów zalicza się
ból w klatce piersiowej połączony z uczuciem duszności.
Leczenie zależne jest od stopnia zaawansowania
choroby. Stosuje się leczenie farmakologiczne, zalecana
jest zmiana trybu życia, jednak w poważnych
przypadkach konieczna jest interwencja chirurgiczna.
Zapalenie serca
Objawy: infekcja wirusowa lub bakteryjna.
Dominują objawy grypopochodne (bóle mięśni i
stawów), ból w klatce piersiowej, osłabienie,
spadek kondycji fizycznej, przyspieszona lub
zwolniona czynność serca.
Przyczyny: Proces zapalny obejmujący mięsień
sercowy wywołany przez wirusy lub bakterie,
rzadziej pasożyty, grzyby czy leki.
Powikłania: U większości ustępuje samoistnie,
nie powodując trwałego upośledzenia czynności
serca, nieleczone może doprowadzić do
uszkodzenia i niewydolności serca.
Leczenie : Konieczna jest hospitalizacja, leżenie
w
łóżku
i
przyjmowanie
leków
przeciwgorączkowych.
Nerwica serca
Nerwica serca jest chorobą dającą podobne objawy
do choroby wieńcowej. Pojawiają się duszności i
kłucie w klatce piersiowej. Jednak można ją łatwo
od niej odróżnić – prawie nigdy dolegliwości nie są
związane z wysiłkiem fizycznym, kluczowe znaczenie
ma tu stres i sytuacje trudne emocjonalnie.
Wymienionym objawom towarzyszyć może uczucie
lęku i niepokoju. Leczenie polega głównie na
psychoterapii i nauce radzenia sobie ze stresem.
Stosowane mogą też być pomocniczo pewne środki
farmakologiczne.
Zawał serca
Zawał serca to martwica mięśnia sercowego
spowodowana jego niedokrwieniem, jest on postacią
choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego.
Podstawową przyczyną zawału mięśnia sercowego jest
osiadanie na ściankach substancji tłuszczowych, głównie
cholesterolu. Osiadające substancje blokują przepływ
krwi, co w konsekwencji powoduje długotrwałe
niedokrwienie serca. Zapchane naczynia odpowiedzialne
za dostarczanie tlenu w takim przypadku nie są w stanie
zapewnić odpowiedniej jego ilości co w prostej linii
prowadzi do zawału mięśnia serca.
Download