Załącznik 3.17 Lp. PARAMETR Wymagany parametr (spełnienie

advertisement
Załącznik 3.17
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
PARAMETR
Wymagany parametr
(spełnienie wymagań)
TAK/NIE
Parametry –
potwierdzenie
spełnienia wymogów
MODUŁ CIĄGŁEGO POMIARU RZUTU MINUTOWEGO
Pomiar rzutu minutowego serca małoinwazyjną metodą
TAK
wykorzystującą analizę kształtu fali tętna (PiCCO)
zapewniającą ciągłe pomiary rzutu minutowego serca
(CCO), pojemności wyrzutowej (SV), systemowego
oporu naczyniowego (SVR).
Obliczanie wartości pozanaczyniowej wody płucnej
TAK
(EVLW), całkowitej frakcji wyrzutowej (GEDV),
wewnątrzklatkowej objętości krwi (ITBV).
Funkcja wyświetlania schematu ramiennego wybranych
TAK
parametrów pozwalająca na szybką ocenę, czy mieszczą
się one w prawidłowych zakresach
W komplecie zestaw przewodów do podłączenia
TAK
elementów jednorazowych niezbędnych do wykonania
pomiaru
W ofercie z modułem jednorazowy zestawy pomiarowy
TAK
oraz standardowy cewnik dla dorosłych
1
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards