Leczenie endodontyczne w przebiegu chorób

advertisement
Leczenie endodontyczne w
przebiegu chorób
ogólnoustrojowych
Edyta Ciok
Aleksandra Plebankiewicz
1. Znieczulenie
2. Choroby
3. Osłona antybiotykowa
Znieczulenie
Lignokaina
Przeciwwskazania:
-bradykardia
- miastenia,
-ostrożnie u chorych w podeszłym wieku,
w niedoczynności wątroby i chorych na
padaczkę
Mepiwakaina
Przeciwwskazania:
-nadwrażliwość,
-padaczka,
-bradykardia,
-niewydolność wątroby,
- ciąża
Artykaina
Przeciwwskazania:
-alergia na siarkę
-methemoglobinemia
-astma oskrzelowa
-porfiria
Znieczulenie
Pwsk do znieczuleń z adrenaliną:
 niemiarowość serca,

nadciśnienie tętnicze,

miażdżyca,

niewydolność krążenia,

cukrzyca,
 padaczka,

jaskra,

zaburzenia czynnościowe nerek,

dolegliwości nerwicowe

u kobiet w ciąży,

gorączkujących
Wskazania i przeciwwskazania do leczenia
endodontycznego:
1.Ogólny stan pacjenta
2.Warunki miejscowe wynikające ze stanu
zęba kwalifikowanego do leczenia oraz
potrzeby pozostawienia go w jamie
ustnej
OGÓLNY STAN PACJENTA
Choroby podwyższonego ryzyka
-ich przebieg może ulec zaostrzeniu w wyniku leczenia
endodontycznego
Niekorzystne działanie =wysiew drobnoustrojów do organizmu (ale jest
to wysiew mniejszy niż w przypadku ekstrakcji)
-długotrwałe opracowywanie kanałów zakażonych z obecnością zmian
zapalnych w tk. okw.
Choroby podwyższonego
ryzyka
Działania lekarza
1.
Konsultacja z lekarzem prowadzącym
zaplanowanej metody leczenia
endodontycznego
2.
Uzgodnienie potrzeby zastosowania osłony
antybiotykowej i dawki antybiotyku
3.
Uzgodnienie podania innych leków
poprawiających stan zdrowotny pacjenta w
trakcie leczenia endodontycznego
Choroby układu sercowonaczyniowego
Najwyższe ryzyko: zapalenie wsierdzia, wady serca,
sztuczne zastawki, zawał m.sercowego.
Zagrożenie :bakteryjne zapalenie wsierdzia
W ostrej fazie choroby leczenie jest pwsk.
Leczenie
-poprawa stan ogólnego, po 6 miesiącach
-pod kontrolą kardiologa
-w osłonie antybiotykowej(dzien przed leczeniem)
-max. redukcja stresu
Choroba reumatyczna
-konsultacja z reumatologiem:leczenie
endo czy ekstrakcja?
-osłona antybiotykowa
Przeszczepione narządy
-antybiotykoterapia (również u osób
przyjmujących kortykosteroidy z innych
powodów , powyżej 20mg dziennie)
-implanty ortopedyczne > atb, gdy wszczep
został wykonany nie później niż dwa lata
wstecz
Przewlekła niewydolność
nerek
-należy wybrać dzień, kiedy pacjent czuje
się najlepiej
-osłona atb (obniżenie dawki?)
Skazy krwotoczne
Leczenie endo b. wskazane niż ekstrakcja.
-znieczulenie śródwięzadłowe
-ekstyrpacja mortalna
-klamry od koferdamu
*pacjenci przyjmujący aspirynę,
nadużywający alkoholu
Cukrzyca
-konsultacja z diabetologiem
-osłona atb
Infekcja endodontyczna może
rozregulować cukrzycę wyrównaną.
Opóźniony proces gojenia w tkankach
okw.
Choroba nowotworowa
Przed chemio/radioterapią:
-sanacja jamy ustnej=
profilaktyka(fluoryzacja i usunięcie kamienia
nazębnego)
zęby nie nadające się do leczenia należy
usunąć
 Profilaktyka antybiotykowa,jeśli
chemio/radioterapia wystąpi w 3 tyg po
zabiegu stomatologicznym.
Choroba nowotworowa
Po chemio/radioterapii:
-skrupulatna higiena
Liczba krwinek konieczna do przeprowadzenia
leczenia stomatologicznego:
Leukocyty: 2 000/mm3 ( w tym 20% leukocyty
wielojądrzaste)
Płytki krwi: 50 000/mm3
Choroba nowotworowa
Różnicowanie przerzutów nowotworowych
z przewlekłym zapaleniem tk.okw.
>biopsja
Choroby alergiczne
-10%-penicyliny, cefalosporyny
-lateks
U pacjentów alergicznych powikłania
pozabiegowe w postaci ostrych zapaleń
tkanek okw. mogą być bardziej
nasilone.
Konsultacja z alergologiem ,
premedykacja antyhistaminowa.
Choroby zakaźne
Gruźlica, kiła , HIV,HBV> nie stanowią
pwsk doleczenia endo.
Profilaktyka zakażenia krzyżowego:
-narzędzia jednorazowe
-odkażanie w 2% roztworze aldehydu
glutarowego na 1 h przed sterylizacją
-wiertarki niskoobrotowe
Problem:ekstrakcja czy
leczenie endo?
Pierwotne ogniska zakażenia w jamie ustnej:
-zęby z miazgą martwą lub w stanie zgorzelinowego
rozpadu
-zęby leczone metodą amputacyjną, amputacyjnoekstyrpacyjną, z pozostawieniem martwej miazgi w
kanale,
-przewlekłe procesy zapalne tk.okw.
-torbiele zębopochodne
-zęby zatrzymane
-pozostawione korzenie zębów
-utrudnione wyrzynanie zębów
-patologiczne kieszonki dziąsłowe
Problem:ekstrakcja czy
leczenie endo?
Wskazania do usuwania ognisk zębopochodnych:
a.Bezwzględne
Choroba reumatyczna, zapalenie wsierdzia i
m.sercowego, zakrzepowe zapalenie naczyń
krwionosnych, ostre zapalenie kłębuszków
nerkowych, choroby narządu wzroku, choroby skóry,
leczenie immunosupresyjne
b.Względne
Schorzenia o domniemanym wpływie patogennych
ognisk zębowych
Profilaktyka antybiotykowa w
zabiegach stomatologicznych*
*Przewodnik antybiotykoterapii 2010 pod red. Prof. D.Dzierżanowskiej
Profilaktyka standardowa:
I rzutu:Amoksycylina (Duomox, z kw.
klawulonowym-Augmentin)
3 g na 1 h przed i 1,5 g po 6 h po zabiegu
II rzutu: Cefaleksyna/Cefadroksyl
(Cefaleksyna/Duracef)
2 g 1 h przed i 1 g w 6 h po zabiegu
Nadwrażliwość na B-laktamy
I rzutu: Klindamycyna (Clindacin, Dalacin C,
Klimicin)
300mg na 1 h przed zabiegiem i 600mg w 6h po zabiegu
II rzutu: Azytromycyna/Klarytromycyna
(Sumamed/Klacid)
500mg na 1 h przed zabiegiem
Pacjenci, nie mogący przyjmować
leków doustnie
I rzutu: Ampicylina (Ampicillin)
i.v., i.m. 2g na 30min przed i 1g w 6h po zabiegu
II rzutu: Cefazolina
i.v. 1 g na 30 min przed zabiegiem
Przy bardzo wysokim ryzyku, u
pacjentów uczulonych na Blaktamy:
I rzutu: Wankomycyna
i.v.-wlew 1 g przez 1 h (początek wlewu-1 h przed
zabiegiem)
Bibliografia
*M.Barańska-Gachowska „Endodoncja
wieku rozwojowego i dojrzałego”
*D. Dzierżanowska „Przewodnik
antybiotykoterapii 2010”
*L. Kryst „Chirurgia szczękowo-twarzowa”
*L. Peterson, E. Ellis, J.Hupp, M.Tucker
„Chirurgia stomatologiczna i szczękowotwarzowa”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards