Tytuł oferty

advertisement
Informacja prasowa
Social media budują zaangażowanie pracowników
Według najnowszych badań Instytutu Gallupa niemal jedna trzecia zatrudnionych nie czuje się zaangażowana w swoje
zawodowe obowiązki, co – oprócz spadku jakości pracy – może mieć realny wpływ na wyniki finansowe firmy. W
zacieśnianiu relacji z firmą pomaga coraz więcej narzędzi, w tym także… dedykowane zarządzaniu miękkim HR media
społecznościowe.
40 godzin, czyli przeciętny tygodniowy czas pracy to nieco ponad jedna czwarta tygodnia. Im mniej jesteśmy
zaangażowani w wykonywane zadania, tym mniej efektywnie pracujemy, stajemy się bardziej sfrustrowani i
niezadowoleni. Problem niskiego zaangażowania pracowników dotyka wielu przedsiębiorstw, zaś z danych
statystycznych wynika, że coraz większej ilości zatrudnionych, w tym także działów sprzedaży.
Zaangażowanie w liczbach
Instytut Gallupa w badaniu The Quantum Workplace 2015 podaje, że aż 31 procent pracujących (spośród 440 tysięcy
respondentów z 5,5 tysiąca firm) uważa, że nie są oddani swojej aktywności zawodowej. Raport Głównego Urzędu
Statystycznego, Jakość życia w Polsce 2015, przytacza jeszcze bardziej niepokojące wskaźniki dla Polski:
niezadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej jest czterech na dziesięciu zatrudnionych. Wśród możliwych przyczyn
braku satysfakcji z wykonywanych zadań można wymienić stres, niepewność perspektyw zatrudnienia, brak możliwości
rozwoju czy niskie wynagrodzenie. Te i inne obszary mogą mieć wpływ na poziom frustracji i obniżone samopoczucie w
pracy, a w wyniku – na spadek lub całkowity brak zaangażowania w wykonywane zadania.
– Ten problem ma nie tylko wymiar psychologiczny; wywiera też ogromny wpływ na kondycję finansową firmy. Choć na
pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć, to – według danych Instytutu Gallupa – zespół zadowolonych pracowników,
którzy są silnie związani ze swoim przedsiębiorstwem notuje o 10 procent wyższą satysfakcję klientów i o 22 proc.
wyższą rentowność niż w zakładach mających problem z tym wskaźnikiem. To dane szczególnie istotne przy
rozpatrywaniu efektywności handlowców, często odpowiedzialnych za kondycję finansową firmy – mówi Sylwia
Wieteska, HR Specialist w Hicron, firmie IT.
Wypaleni sprzedawcy
Dlaczego walka o zaangażowanie jest szczególnym wyzwaniem w działach zajmujących się sprzedażą? Istotnym
czynnikiem jest tutaj specyfika pracy: presja czasu, konieczność sprostania wyznaczonym celom biznesowym, ciągły
kontakt z klientem czy duża rotacja pracowników. To wszystko wpływa na satysfakcję zawodową i motywację do pracy –
wskaźniki tak ważne dla skuteczności pracy w tym obszarze. Coraz częściej poruszany jest temat wypalenia
Hicron Sp. z o.o.
Gwiaździsta 62
PL 53-413 Wrocław
t//+48 71 77 60 300
f//+48 71 77 60 335
www.hicron.com
Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 118 490 PLN
KRS 0000250424
VAT PL 894 285 40 19
REGON 020231066
1
zawodowego: chronicznego zniechęcenia pracą objawiającego się zarówno spadkiem wydajności zawodowej jak i
poważnymi problemami ze zdrowiem.
Problemom z malejącym zaangażowaniem zespołu lepiej zapobiegać niż leczyć. Firmy zwracają coraz większą uwagę na
ten aspekt, realizując badania satysfakcji pracowników i podejmując działania zapobiegawcze: udoskonalanie kultury
organizacyjnej, szkolenia i warsztaty czy dbałość o zachowanie work-life balance: równowagi pomiędzy aktywnościami
zawodowymi a życiem prywatnym.
Trudno przy tej okazji obyć się bez technologicznych nowinek wspierających zarówno procesy zarządzania, komunikacji
jak i wpływających na budowanie pozytywnych relacji z firmą. Jednym z częściej stosowanych narzędzi jest intranet, czyli
swego rodzaju „Internet” dostępny dla wąskiej grupy użytkowników, np. pracowników danego przedsiębiorstwa. Jako
narzędzie wielorakiego zastosowania może być wykorzystywany jako platforma wymiany wiedzy, informacji i wymiany
danych, a także obsługiwać procesy miękkiego HR obejmujące rekrutację, budowanie produktywności i efektywności
pracowników, a w efekcie – zmniejszenie rotacji w zespole oraz wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę.
HR pod chmurką
Narzędzia tego typu coraz częściej zawierają w sobie komponenty znane z popularnych serwisów społecznościowych
(Facebook, LinkedIn): możliwość edycji profilu, dodawania komentarzy, dyskusji i oceny zawartości, czy innych rodzajów
interakcji. Liderem na rynku rozwiązań HR w chmurze jest SuccessFactors.
Za wykorzystaniem chmury obliczeniowej przemawia wiele aspektów: z racji prostszych i sprawniejszych „chmurowych
wdrożeń” ROI jest szybciej uzyskiwany; klienci uniezależniają się od całego kontekstu sprzętowego, mają dostęp do
nowych rozwiązań (SuccessFactors co kwartał udostępnia usprawnienia i nowe funkcjonalności) bez udziału
skomplikowanych i czasochłonnych aktualizacji ze strony dostawcy.
Użytkownicy, u których wdrażane jest to rozwiązanie, otrzymują dostęp do rozbudowanej treści biznesowej i dobrych
praktyk, które są elementem systemu SuccessFactors i są opakowane w bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika.
Pracownicy mogą (w zależności od polityki bezpieczeństwa firmy) mieć dostęp do zawartości SF zarówno z poziomu
służbowego jak i prywatnego komputera oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Co istotne, możemy połączyć SF z centralnym systemem zarządzania przedsiębiorstwem – SAP ERP, jednak nie jest to
wymóg konieczny. SuccessFactors, udostępniając wiele modułów odpowiedzialnych za poszczególne procesy
zarządzania kapitałem ludzkim, umożliwia wprowadzenie nowej technologicznej jakości w firmowym HR.
Jasne cele = lepsze zaangażowanie
Hicron Sp. z o.o.
Gwiaździsta 62
PL 53-413 Wrocław
t//+48 71 77 60 300
f//+48 71 77 60 335
www.hicron.com
Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 118 490 PLN
KRS 0000250424
VAT PL 894 285 40 19
REGON 020231066
2
Powracając do tematu zaangażowania pracowników (w szczególności w działach odpowiedzialnych za sprzedaż).
SuccessFactors, opierając się na procesie MBO (Management by objectives, ang. Zarządzanie poprzez cele) pozwala na
czytelne sprzężenie oczekiwań wobec pracownika ze strategią firmy i jej najważniejszymi celami biznesowymi. Co
istotne, cele te mogą być na bieżąco analizowane, pracownik uzupełnia stopień ich realizacji i w każdej chwili może
sprawdzić klarowne oczekiwania i feedback przełożonego.
Dzięki komponentowi SF Learning pracownicy sprzedaży otrzymują dostęp do wiedzy i informacji potrzebnych do
realizacji swoich zadań. Dodatkowe rozwiązanie SAP JAM pozwala na dzielenie się wiedzą i danymi przy realizacji
poszczególnych procesów sprzedażowych oferując również integrację z rozwiązaniami CRM firmy SAP. Dzięki modułowi
Compensation można z kolei w znacząco zoptymalizować proces zarządzania wynagrodzeniami pracowników sprzedaży
tak, żeby był oparty na wynikach ich pracy.
– Co można zyskać przechodząc na ten model zarządzania miękkim HR? Zarówno wymierne rezultaty finansowe
(mniejszy koszt rekrutacji, obniżenie rotacji pracowników) jak i efekty mniej materialne, równie istotne: silniejszą
motywację do pracy, identyfikację z polityką i celami biznesowymi firmy, efektywną i skuteczną rekrutację czy
udoskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa – to profity ważne zarówno dla średnich, dużych jak i bardzo
dużych firm, których rozwinięta struktura organizacyjna powinna być wspomagana w obszarze core HR przez dodatkowe
narzędzia – mówi Sylwia Wieteska z Hicron.
Zastosowanie zaawansowanych instrumentów wspierających procesy HR ma wpływ na całą architekturę organizacyjną,
upraszczając administrowanie kapitałem ludzkim; warto przy tym zwrócić uwagę, że jasno sprecyzowane cele, model
MBO, zarządzanie szkoleniami, a także wartościowy proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej w krótkim czasie
zwiększają zaangażowanie pracowników także w tak newralgicznych obszarach jak sprzedaż, gdzie motywacja i
efektywność pracownika jest na wagę złota.
O wykorzystaniu innowacyjnych technologii w procesach sprzedażowych oraz budowania zaangażowania zespołów
porozmawiamy na Sales Booster Meeting: spotkaniu branżowym organizowanym przez Hicron już 21 kwietnia.
Kontakt dla mediów:
Joanna Sieradzka, PR Specialist Hicron
tel. 664 140 422 // [email protected]
Biuro prasowe: http://www.hicron.com/o-firmie/dla-mediow/biuro-prasowe
Hicron Sp. z o.o.
Gwiaździsta 62
PL 53-413 Wrocław
t//+48 71 77 60 300
f//+48 71 77 60 335
www.hicron.com
Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 118 490 PLN
KRS 0000250424
VAT PL 894 285 40 19
REGON 020231066
3
Download