Systemy logistyki przedsiębiorstw Ścieżka: tradycyjna

advertisement
Kierunek: Logistyka, tryb niestacjonarny
Specjalność: Systemy logistyki przedsiębiorstw
Ścieżka: tradycyjna
I rok
II rok
Moduł ogólnokształcący
Zarządzanie strategiczne w logistyce
Podstawy zarządzania projektem + laboratorium z MS Project(1)(2)
Umiejętności menedżerskie w przedsiębiorstwie logistycznym
Język obcy




MODUŁ - Systemy logistyki przedsiębiorstw
Do wyboru: Podstawy logistyki lub Współczesna logistyka
Rachunek kosztów działań logistycznych
Projektowanie systemów logistycznych i procesów
Europejskie standardy logistyczne
Przedsiębiorczość i innowacyjność w logistyce przedsiębiorstw
Eurologistyka i logistyka transgraniczna
Controlling logistyczny
Dobre praktyki i procedury w logistyce
SAP (możliwość uzyskania certyfikatu SAP - WSB)
Praktyka zawodowa










MODUŁ CENTRA LOGISTYCZNE I MAGAZYNOWANIE - przedmioty obowiązkowe
Systemy magazynowania i transport w logistyce
Obsługa klienta w procesach logistycznych
Nowoczesne systemy zarządzania produktem w logistyce
Nowoczesne systemy zaopatrzenia
Lean management
Laboratorium RFID
Nowoczesne systemy dystrybucji i recyklingu
SAP - Sprzedaż i dystrybucja - laboratorium
SAP - Gospodarka magazynowa - laboratorium
Nowoczesne systemy komunikacyjne w logistyce
Zarządzanie sieciami logistycznymi
Gry logistyczne
Wykład do wyboru

Seminarium magisterskie















Download