TematyPrac 2014 IDTematu Temat 269 Analiza usług SQL Servera

advertisement
TematyPrac 2014
IDTematu
Temat
269 Analiza usług SQL Servera dla eksploracji danych z testowych zasobów
internetowych dla celów logistyki
222 Analiza jakości danych i informacji w przedsiębiorstwie logistycznym
63 Analiza porównawcza algorytmów zgłębiania danych
225 Analiza porównawcza algorytmów zgłębiania danych dla celów logistyki
196 Analiza rynku Systemów Business Intelligence w firmach logistycznych
195 Analiza rynku systemów informacyjnych w firmach logistycznych
194 Analiza rynku systemów informatycznych zarządzania w firmach
logistycznych Miłek Łukasz
252 Analiza zastosowania narzędzi informatycznych programu DreamSpark
dla logistyki
270 Baza danych programów nauczania logistyki uczelni krajowych i
zagranicznych
186 Bazodanowy system wspomagania prowadzącego laboratorium z
informatyki w logistyce
146 Charakterystyka przedsiębiorstwa XX w aspekcie modeli technologii
informatycznych
182 Charakterystyka zasobów informatycznych i zdalna obsługa DreamSpark
dla zastosowań w logistyce
251 Chmura obliczeniowa w zastosowaniach logistycznych
226 Eksploracja danych w logistyce
161 Eksploracja danych z wykorzystaniem SQL Servera - materiały
dydaktyczne
221 Globalny system informatyczny dla dystrybucji oprogramowania oraz
licencji DreamSpark prezentacja multimedialna i materiały szkoleniowe
247 Graficzna baza danych metod zabezpieczania ładunków w transporcie
kolejowym.
207 Hurtownie danych w logistyce
210 Hurtownie danych w systemach informacyjnych wyższych uczelni
248 Informatyczne systemy monitorowania obrotu gotówkowego
188 Informatyczny system zarządzania zasobami oprogramowania Wydziału
Zarządzania
212 Informatyczny system zarządzania zasobami spółdzielni mieszkaniowej
239 Integracja systemu grafiki komputerowej i bazy danych dla zarządzania
parkingami Politechniki Rzeszowskiej
213 Internetowy system prezentacji działalności artystycznej
208 Jakość danych i informacji w przedsiębiorstwie logistycznym
17 Komputerowe wspomaganie przygotowania i realizacji programów
nauczania
16 Komputerowe wspomaganie przygotowania i realizacji zajęć
laboratoryjnych dla przedmiotu Informatyka w logistyce
250 Łańcuchy dostaw rynków elektronicznych Prychoceń Marek
TematyPrac 2014
IDTematu
Temat
78 Materiały dydaktyczne dla eksploracji danych z wykorzystaniem SQL
Servera w zastosowaniach logistycznych
259 Projekt infrastruktury logistycznej i informatycznej dla obsługi cargo na
lotnisku
26 System bazy danych wspomagający prowadzenie zajęć dydaktycznych.
190 System informatyczny wspomagający pracę promotora prac dyplomowych
27 System poczty elektronicznej i bazy danych wspomagający prowadzenie
zajęć dydaktycznych
263 Systemy informatyczne dla obsługi parkingów
243 Systemy informatyczne dla zarządzania magazynami Konsur Jakub
229 Systemy informatyczne logistyki w dystrybucji pieniądza
267 Systemy informatyczne transportu miejskiego Tomczyk Marcin
265 Systemy informatyczne usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa
logistycznego Fiut Krzysztof
238 Systemy informatyczne zarządzania parkingami.
236 Systemy informatyczne zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw
197 Systemy inteligencji biznesowej w bankowości
13 Usługi analityczne w SQL Serverze dla zastosowań logistycznych Pociask
Korneliusz
144 Wskaźniki jakości stosowane w analizie baz danych
205 Wybrane problemy jakości informatycznych systemów zarządzania dla
logistyki
244 Wykorzystanie modelu SCOR w przedsiębiorstwie
227 Zastosowanie baz danych w logistyce Filip Arkadiusz
50 Zastosowanie drzew decyzyjnych w systemach eksploracji baz danych
228 Zastosowanie hurtowni danych w logistyce
126 Zastosowanie języka Visual Basic dla automatyzacji usług transformacji
danych w logistyce
31 Zastosowanie metod drążenia danych w systemach informacyjnych
wyższej uczelni
261 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w procesie optymalizacji
harmonogramu transportu
234 Zastosowanie narzędzi informatycznych w logistyce
218 Zastosowanie pakietu oprogramowania DreamSpark w dydaktyce wyższej
uczelni
219 Zastosowanie usług analitycznych w działalności handlowej
127 Zastosowanie usług transformacji danych w systemach informacyjnych
przedsiębiorstwa logistycznego
129 Zastosowanie usług transformacji dla eksploracji danych w logistyce
125 Zgłębianie danych w SQL Serverze dla zastosowań logistycznych
266 Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie logistycznym
TematyPrac 2014
Temat
IDTematu
Pacześniak Waldemar
Download