ewolucja-i-rodzaje-systemow-informatycznych

advertisement
2
Szplit. Notatka składa się z 2 stron.
Systemy informacyjne a systemy informatyczne. System informacyjny - wyoębniony czasowo i
przestrzennie układ przetwarzania informacji, będący zbiorem celowo ze sobą powiązanych
elementów, w którym są: Źródła danych; Metody ich gromadzenia i przetwarzania; Kanały
przepływu informacji; Środki materialne i ludzkie; Miejsca przeznaczenia informacji (E.
Niedzielska) System informatyczny -w węższym sensie : system oprogramowania osadzony na
pewnej konfiguracji sprzętowej i działający w określonym środowisku zgodnie z dobrze
określonymi regułami. System informatyczny -w szerszym sensie : podsystem systemu
informacyjnego, realizujący procesy informacyjne z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Ewolucja i rodzaje systemów informatycznych. OKRESKLASYCZNY - Obejmuje on początki
rozwoju informatyki do rozwoju zastosowań informatyki do współczesnych technologii sieciowych
w połączeniu z zastosowaniami środków multimedialnych oraz metod sztucznej inteligencji.
Okres ten charakteryzował się:
Dopiero rozwijającą się techniką komputerową. Początek to komputery lampowe z małą pamięcią
operacyjną, niewielką wydajnością procesora, bardzo zawodne, kłopotliwe w obsłudze i ogie.
Brakiem doświadczeń nie tylko w budowaniu systemów informatycznych, lecz także w
programowaniu, zwłaszcza w zakresie przetwarzania masowych danych gospodarczych,
statystycznych, społecznych. Brakowało gotowych pakietów programowych z zakresu
przetwarzania danych, gotowych do wykorzystania w praktyce.
Przetwarzaniem wsadowym, wymagającym udziału pośredników: operatorów systemu,
przyjmujących zlecenia od użytkownika i organizujących cały zamknięty dla zleceniodawcy cykl
prac na komputerze.
Dążeniem do opanowania coraz to nowych obszarów zastosowań technologii informatycznych:
przetwarzania danych i baz danych.
W konsekwencji - pojawienie się wielu samodzielnych systemów informatycznych, z których każdy
realizował określone własne zadania bez oglądania się na inne systemy. Prowadzi do dezintegracji
tych systemów.
OKRES WSPÓŁCZESNY -To okres rozwoju technologii telekomunikacyjnych, środków
multimedialnych oraz metod sztucznej inteligencji. To rozwój zastosowań zaawansowanych
technologii informatycznych w zakresie rozproszonego i współbieżnego przetwarzania danych,
informacji i wiedzy.
Do jego cech należy zaliczyć m.in.:
Wykorzystanie pozytywnych doświadczeń okresu klasycznego, w szczególności w zakresie
wsadowego przetwarzania danych
Rozwój przetwarzania danych, informacji i wiedzy w czasie rzeczywistym
Pojawienie się szeregu gotowych pakietów programowych (czasami zwanych mylnie systemami
informatycznymi albo jeszcze gorzej: systemami informacyjnymi) realizujących wiele funkcji, które
dotąd były realizowane przez oębne systemy informatyczne.
Wykład - Geneza zastosowań komputerów
System informatyczny
Technologia informacyjna
Społeczeństwo informacyjne- wykład 2
Informatyczne systemy zarządzania
Elektronizacja pracy biurowej
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download