Powołanie jednostki budżetowej Centrum Usług

advertisement
Konsolidacja służb informatycznych
na przykładzie
Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławia
Dariusz Jędryczek
www.ciu.wroclaw.pl
Zasoby Wydziału Informatyki
•52 pracowników
•2 nowoczesne CPD
•Wdrożony ITIL
•Roczny budżet na szkolenia to około 50 tys.
•Sprawny system helpdesk - SDP
•Przeszkolony klient
Zakres zadań Wydziału Informatyki
•2000 obsługiwanych klientów
•ponad 20 usług dla klienta
•16 lokalizacji
•20 tyś. zleceń rocznie
•kilkadziesiąt projektów rocznie
•kilka tysięcy sztuk sprzętu
Ocena Wydziału Informatyki
•Wzrost wydajności pracy serwisu IT o 90%
•redukcji kosztów etatyzacji o 25%.
•Ocena pracy WIN 4,89 –raport z ankiet
•Zarządzamy kilkuset serwerami i systemami
IT z dostępnością na poziomie 99,98%.
•Specjaliści Wydziału Informatyki
uczestniczą jako eksperci w ważnych
projektach miejskich.
Powołanie Centrum Usług Informatycznych
założenia projektowe
•Powołanie jednostki bez zwiększania etatów
•Transfer dobrych praktyk w Gminie Wrocław
•Optymalizacja kosztów zadań IT
Powołanie Centrum Usług Informatycznych
•Centrum Usług Informatycznych powołane zostało
uchwałą Rady Miejskiej
•Centrum utworzone zostało z pracowników Wydziału
Informatyki UMW
•Do Centrum przetransferowane zostały dobre praktyki
wdrożone przez WIN w urzędzie.
•Rozszerzanie zakresu świadczenia usług przez
Centrum w innych jednostkach zrealizowane zostanie
również przez transfer zasobów.
CUI dzisiaj
•89 pracowników
•Ocena 4,8
•Wzrost zatrudnienia o 60%
oraz realizowanych zadań o 100%
•Centralne zakupy
•Indywidualny katalog usług dla klienta
•Standaryzacja w obszarze całego miasta
•Realizacja projektów miejskich
Realizowane zadana
•Obsługujemy ponad 4 000 końcówek
•Obsługujemy sprzęt serwerowy i sieciowy ITS
o wartości ponad 60 000 000
•Obsługujemy ponad 2500 aparatów VoIP
•Zrealizowanych zgłoszeń jest ponad 51 000
•Zarządzamy budżetem:
• Inwestycyjnym ponad 12,5 mil zł
• Utrzymaniowym ponad 8 mil. zł
Korzyści dla Miasta
•Transfer dobrych praktyk wypracowanych na
przestrzeni 5 lat do jednostek miejskich.
•Optymalna organizacja pracy w oparciu o światowe
standardy
•Docelowo świadczenie usług wszystkim jednostkom
miejskim w oparciu wysokie standardy.
•Centralizacja i specjalizacja usług IT
•Centralizacja zakupów IT - konsolidacja wydatków IT
•Możliwość pozyskania skonsolidowanych środków
unijnych w obszarze IT na poziomie miasta
•Transfer systemów monitoringu wykorzystania
zasobów IT (specjaliści, sprzęt, systemy)
Dziękuję za uwagę.
Download