Studia magisterskie w języku angielskim na Wydziale Psychologii

advertisement
Studia magisterskie w języku angielskim
na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego
≈
English-Language MA Program in
Psychology at Warsaw University
dr Janina Pietrzak
Dyrektor
PO CO?

Udział Wydziału w programach wymiany
studenckiej (tworzenie wspólnego obszaru
szkolnictwa wyższego - proces boloński)
– Program Erasmus
– Własne programy wymiany (umowy dwustronne)
Popularyzacja Wydziału na świecie
 Przygotowanie studentów do pracy lub
dalszych studiów za granicą

PO CO?

Stały kontakt Wydziału z nauką światową
(powierzenie części dydaktyki naukowcom
zagranicznym)
– Zaproszenie przyjeżdżających do współpracy
na poziomie wydziału i uniwesytetu
Wykorzystanie (i rozwinięcie) naszego
potencjału naukowo-dydaktycznego
 Rozszerzenie kontaktów zagranicznych
 Podwyższenie jakości studiów na WP i UW

DLA KOGO?
Anglojęzyczni Polacy
 Polonia (USA, Kanada, inne)
 Obcokrajowcy (zwłaszcza z UE i EFTA)
 Studenci programu ERASMUS i innych
programów wymiany

JAK?
TRYB: stacjonarny (studia płatne) zgodne z
ECTS
 PROGRAM: taki jak w pozostałych trybach
studiów (spełniający „minima programowe” )
 WSPÓŁPRACA:

– Z partnerami zagranicznymi
 np. University of Delaware
– Z innymi Wydziałami UW i Uczelniami polskimi
 Collegium Civitas, SWPS
JAK?

Nasi studenci są inni i trzeba ich inaczej
traktować…
– Zróżnicowanie wiekowe, edukacyjne, kulturowe…
– Język
 Dokumenty (karta egz, kwestionariusz osobowy, …)
 Wydział
– Sfera akademicka (ksiąźki, oprogramowanie komputerów..)
– Sfera życiowa (bufet, samorząd..)
– Opieka bytowa
– Legalizacja pobytu, matury
JAK?

Nasi wykładowcy są inni i trzeba ich inaczej
traktować…
– Miejscowi, pozamiejscowi, zagraniczni
– Zakwaterowanie+zwrot kosztów podróży
– Język/opieka bytowa + opieka zawodowa
– Pokój dla wykładowców niemiejscowych
– Krótki czas pobytu
 Zblokowane zajęcia (tydzień-dwa)
 Wiele przygotowań przed przyjazdem (przez nas,
przez studentów..)
PRZEZ KOGO?

Osoba odpowiedzialna (Dyrektor)
– Zmotywowana, entuzjastyczna, rzutka
– Doskonale znająca angielski

Rada programowa
– Zmotywowana, entuzjastyczna, zaangażowana
Wsparcie Wydziału
 Wsparcie Uniwersytetu

PRZEZ KOGO?

KADRA:
– Pracownicy WPUW (znający angielski)
– Polecani pracownicy innych Wydziałów/Uczelni
w Polsce
– Naukowcy zagraniczni z dobrych uczelni,
czynni lub emerytowani (35%)

Sekretariat
– Osoby nie przyzwyczajone do obsługi
„normalnych” studentów
– Znające angielski
BUDŻET

Przygotowano wiele symulacji
 Założenia:
– Potrzebne pieniądze na początek
 Wsparcie Uniwersytetu  FID
– Samofinansowanie po 3 latach
– Stawki nauczycieli polskich 150% stawki dla
studiów wieczorowych
– Stawki dla nauczycieli zagranicznych na
rozsądnym międzynarodowym poziomie
KIEDY?
Kampania reklamowa: od września 2004
 Formalności na Uniwersytecie: od 2004
 Studia ruszają: od października 2005
 Dopracowanie programu i rozmowy z ew.
partnerami i prowadzącymi: ciągle

PROMOCJA
Konieczna by zapewnić wystarczającą liczbę
studentów!
 Przed otwarciem studiów i aktualna
 Dotarcie do adresatów:

– Targi edukacyjne
– Wystąpienia w mediach polonijnych (wyjazdy
–
–
–
–
zagraniczne)
Strona sieciowa
“Guide”
Plakaty
Ulotki
POLECAMY!

Czy są pytania?
Download