PROPONOWANY PORZADEK OBRAD

advertisement
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD NA POSIEDZENIU RADY WYDZIAŁU
w dniu 7 czerwca 2017 r.
1.
Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania w dniu 7 czerwca 2017 roku.
2.
Informacja Dziekana na temat bieżącej sytuacji Wydziału.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 maja 2017 roku.
SPRAWY KADROWE
4.
Uchwała Rady Wydziału Zarządzania w sprawie zaopiniowania wypowiedzenia z dniem
30 września 2017 roku stosunku pracy w formie mianowania z pracownikiem Wydziału
Zarządzania PB (głosowanie tajne).
SPRAWY NAUKOWE
5.
Uchwała Rady Wydziału Zarządzania w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie
postępowania o nadanie tytułu profesora (dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina:
inżynieria produkcji) dr hab. Andrzeja Wasiaka, prof. nzw.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
6.
Uchwała Rady Wydziału Zarządzania w sprawie uchwalenia projektu planu finansowego
Wydziału Zarządzania na rok 2017.
SPRAWY DYDAKTYCZNE
7.
Uchwała Rady Wydziału Zarządzania w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów
na kierunku zarządzanie i inżynieria usług – studia I stopnia.
8.
Uchwała Rady Wydziału Zarządzania w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów
na kierunku logistyka – studia I stopnia.
9.
Uchwała Rady Wydziału Zarządzania w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów
na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia.
SPRAWY RÓŻNE
Download