Zadanie 1

advertisement
Zadanie 1
W przedsiębiorstwie BRAVO produkcja pomocnicza składa się z jednego wydziału- wydziału
transportowego. Koszty poniesione przez ten wydział to 20 000 zł. Wydział ten świadczył usługi na
rzecz innych wydziałów i łącznie przepracował na rzecz innych 10 000 km.
- dla produkcji podstawowej 14 000 km
- dla wydziału sprzedaży
1 000 km
- dla wydziału zarządu 5 000 km
Rozliczyć i zaksięgować koszty wydziału pomocniczego
Zadanie 2
W przedsiębiorstwie IFOR występują dwa wydziały pomocnicze. Dział transportu, którego koszty
działalności to 900 000 zł i dział informatyczny, którego koszty wynoszą 174 000 zł.
Świadczenia wykonane przez wydział transportowy to 120 000 km
- na rzecz wydziału informatycznego
24 000 km ……%
- na rzecz wydziału produkcji podstawowej
36 000 km ……%
- na rzecz wydziału sprzedaży
60 000 km …….%
Świadczenia wykonane przez wydział informatyczny to 30 000 roboczogodzin
- na rzecz wydziału transportowego
3 000 rbh ……%
- na rzecz wydziału produkcji podstawowej
24 000 rbh ……%
- na rzecz wydziału sprzedaży
3 000 rbh …….%
Rozliczyć koszty produkcji pomocniczej stosując metodę bezpośrednią i stopniowa
Zadanie 3
W zakładzie meblowym produkcja pomocnicza obejmuje następujące wydziały:
Produkcja pomocnicza
45 000 zł
- kotłownie
10 000 zł
- wydział transportowy
11 250 zł
- wydział remontowy
23 750 zł
Przyjęto następujące podstawy do rozliczeń kosztów wydziałów pomocniczych
1). Jednostką rozliczeniową wydziału remontowego jest 1 roboczogodzina
Pracownicy wydziału przepracowali łącznie 2710 roboczogodzin:
- remonty w budynku administracji
710 rob.h
- remonty maszyn produkcji podstawowej
500 rob.h
- remont maszyn wydziałowych
1500 rob.h
2) Jednostką rozliczeniową kosztów kotłowni jest 1 tona pary. Kotłownia wytworzyła 2000
ton pary:
- wydział transportowy
150 t
- wydział remontowy
250 t
- wydział produkcji podstawowej
1200 t
- wydział administracji
400 t
3) Jednostką rozliczeniowa kosztów wydziału transportowego jest 1 kilometr. Samochody
wydziału przejechały 4000 km:
- wydział remontowy
700 km
- wydział produkcji podstawowej
400 km
- wydział administracji
500 km
- wydział sprzedaży
2400 km
Rozliczyć koszty wydziałów pomocniczych
Download