Lista przedmiotów na kierunku: Informatyka w biznesie

advertisement
Lista przedmiotów na kierunku: Informatyka w biznesie
Specjalność: SPECJALISTA TECHNOLOGII CHMURY








Technologia cloud computing
Modele przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
Infrastruktura w technologii cloud computing
Usługi w chmurze obliczeniowej
Wdrażanie aplikacji w chmurze obliczeniowej
Ekonomia wdrażania usług cloud computing w przedsiębiorstwie
Aplikacje oparte o cloud computing wykorzystywane w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Specjalność: ANALITYK I PROJEKTANT KONFIGURACJI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH







Systemy zintegrowane
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Systemy wspomagania decyzji
Projektowanie systemów informatycznych
Wdrażanie systemów informatycznych
Rozwój aplikacji biznesowych
Bezpieczeństwo zintegrowanych systemów informatycznych
Specjalność: PROJEKTANT SYSTEMÓW BAZODANOWYCH W SIECIACH ROZLEGŁYCH








Język zapytań SQL
Internetowe bazy danych
Projektowanie interfejsów w biznesowych aplikacjach bazodanowych
Projektowanie baz danych
Systemy rozproszonych baz danych
Bazy danych w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających
zarządzanie przedsiębiorstwem
Architektura wielowarstwowa oprogramowania bazodanowego
Specjalność: SPECJALISTA DS. PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA APLIKACJI MOBILNYCH







Mobilne systemy operacyjne
Technologie bezprzewodowe
Aplikacje mobilne
Języki programowania aplikacji mobilnych
Projektowanie aplikacji mobilnych
Wdrażanie aplikacji mobilnych
Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
Specjalność: SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI







Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cyberprzestępczość
Wdrażanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
Projektowanie bezpiecznych systemów informatycznych
Elementy kryptografii
Polityka bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo przetwarzania danych cyfrowych
Download